Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

יוזמה חדשה בציבור החרדי להפחתה של העול הכלכלי הכבד על ההורים שמחתנים את ילדיהם.

יוזמה חדשה בציבור החרדי להפחתה של העול הכלכלי הכבד על ההורים שמחתנים את ילדיהם.

על פי המקובל עד היום בחברה, כאשר הורים מחתנים את ילדיהם, לרוב בגילים צעירים יחסית, ההורים מתחייבים על סכום כסף גדול שייתן לזוג הצעיר את היכולת לרכוש דירה באחת הערים החרדיות בארץ.

השיטה פועלת כך שלרוב הורי הכלה מתחייבים על סכום גבוה יותר מאשר הורי החתן. כאשר הורים של בחורה מעוניינים להשתדך עם בחור מישיבה טובה ויוקרתית שנחשב בחור "מתמיד" [*] ו"למדן" [**] הם צריכים להתחייב על סכום מאד גבוה בשביל שהשידוך יצא לפועל, כאשר ההורים של הבחור מתחייבים גם הם על סכום שהם יביאו אך סכום נמוך בהרבה. ביחד לזוג הצעיר מצטבר סכום שמאפשר להם לרכוש דירה, לרוב עם לקיחת משכנתא נמוכה יחסית על עצמם.

השיטה מעוררת כבר שנים רבות ביקורת עזה בתוך החברה החרדית על כך שרבים לא עומדים בנטל הכלכלי. ישנם הורים של בנות שלא יכולים או מסכימים לשתף פעולה עם השיטה ולהתחייב על סכום כסף גבוה ובנותיהם נאלצות "להתפשר" על בחור שנחשב פחות מבוקש, כי הבחורים המבוקשים מקבלים הצעות שידוכים שההורים מתחייבים בסכום גבוה הרבה יותר ומעדיפים את השידוכים האל, ומנגד רבים נכנעים לשיטה ומתחייבים על הסכומים הגבוהים הללו אך קורסים מהעומס הכלכלי הכבד.

כעת, על פי היוזמה החדשה, ההורים יחתמו על עצומה בה הם מצהירים שהם לא יתחייבו בעתיד על סכום שגבוה מ180 אלף, נמוך בהרבה מהסכומים שהיה נהוג עד היום להתחייב. על פי הדיווחים אלפים כבר חתמו על העצומה הזו.

◀מערכת 0202

◀המודעה מתוך מכתב שפורסם בעיתונות החרדית

=====

הערות מערכת

[*] בחור שיושב ושוקד על תלמודו שעות רבות במהלך היום

[**] בחור שמבין את הסוגיא לעומק ומצליח לתת פרשנות אישית מעמיקה לדברים שנידונים בסוגיא.

#שידוכים #מכתב #יוזמה

@img td:`https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/s720x720/264257360_4995196143832387_8540211127075049510_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=6Op-9Nw8kCsAX9QTtia&_nc_ht=scontent-atl3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=773edd464f78a477e4d2f94c402293ce&oe=61B60367`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4995219997163335/