Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתוב את הכותרת כאן

החרדים והערבים צריכים לשבת יחד // ישי כהן

החרדים והערבים צריכים לשבת יחד // ישי כהן

*החרדים והערבים היו שותפים בכל השנים האחרונות. הגנו האחד על השני, שמרו על ציפור נפשם של המגזר האחר. מיעוט החש מוחרם – לא מחרים מיעוט אחר• פרשן ‘כיכר השבת’ בטור דעה*

התקשורת הישראלית עוסקת מאז הבחירות בניסיונות של הליכוד להכשיר את חברי הכנסת הערבים מרע”ם, ולהסביר מדוע זה בסדר שסיעה ערבית תתמוך בממשלה ימנית ואף תהיה חלק מהממשלה.

עם זאת, מיד עם פרסום המדגמים, חברי כנסת מהליכוד התחילו לטפטף עד כמה זה בסדר שמנסור עבאס יתמוך בממשלה בראשות מנהיג הימין בנימין נתניהו, ושוב הוכיחו לנו עד כמה סיסמאות הבחירות דומות להבטחות הנכתבות על השלג הירושלמי שנמס עוד לפני שעלה השחר.

טרם ברור אם בעוד כמה שבועות תקום בישראל ממשלת ימין שתזכה לתמיכת עבאס וחבריו לרע”ם, אך מה שברור לכול זו העובדה שהשטח ברחוב החרדי מוכן לאירוע היסטורי זה. חברי הכנסת החרדים לא יצטרכו להתראיין מבוקר עד ערב ולהסביר למגזר מדוע הם יושבים בממשלה הנתמכת על ידי רע”ם.

החרדים והערבים היו שותפים בכל השנים האחרונות. הגנו האחד על השני, שמרו על ציפור נפשם של המגזר האחר. כך היה עם חוק הגיוס שחברי הכנסת הערבים הבטיחו שיעמדו לצד הסיעות החרדיות ומנגד כך היה עם חוק המואזין, אז נעמדו חברי הכנסת החרדים לצד הציבור הערבי.

באחת השיחות שלי עם ח”כ אחמד טיבי, שאלתי אותו על פשר היחסים עם הסיעות החרדיות. החברות בינו לח”כ משה גפני ידועה לכול: “יש בינינו ברית מיעוטים, כל אחד מבין מה נמצא בהגדרה של ‘ציפור הנפש’ של הצד השני ומונעים פגיעה”. טיבי הסביר שיש מכנה משותף נוסף בין החרדים לערבים: “ליברמן פעם הבין ערבית ותקף אותנו, היום אתם – החרדים – החלפתם אותנו. ההסתה הפכה אצל ליברמן להיות כלי למנדטים”.

הציבור החרדי ברובו אינו שונא ערבים. הפוך, הוא חש הזדהות. נכון, קשה להתעלם מהשוליים המשדרים שנאה עיוורת לערבים, כאלו המיידים אבנים בצמתים בירושלים, אך הרוב ככלל אכן אינו שונא את הערבי הממוצע, בטח לא את נציגו בכנסת. כן, יש חילוקי דעות קשים, בטח בנושא ארץ ישראל, אך מיעוט החש מוחרם – לא מחרים מיעוט אחר.

‼דרך חדשות כיכר השבת

https://bit.ly/3mne0DK

‼צילום: כיכר השבת

=====

#ערבים #בחירות #שותפות

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/169981869_4236825343002808_6821586381026586089_n.png?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=S3uymJl7zVIAX-Z3VDi&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&oh=8abeaff07f24f5b7877abcb67d8eba62&oe=6091BA19`@

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4236838756334800/