Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

סערת ניוד המספרים הכשרים בציבור החרדי.

סערת ניוד המספרים הכשרים בציבור החרדי.

הציבור החרדי סוער בעקבות כוונה של משרד התקשורת, בראשותו של השר יועז הנדל, לאפשר ניוד של מספר טלפון כשר למכשיר לא כשר.

עד היום החוק פעל כך שניתן לנייד כל מספר טלפון לחברה אחרת, מלבד טלפונים כשרים שהוחרגו מהמהלך ומי שמחזיק בראשותו טלפון כשר אינו יכול לנייד את המספר לטלפון לא כשר. זה פעל כך בעקבות דרישה של ועדת הרבנים לענייני תקשורת שרצתה לוודא שמי שמחזיק ברשותו טלפון כשר לא יוכל לנייד את המספר לטלפון לא כשר עם תכנים פסולים ובכך לעקוף את הדרישה בתוך החברה החרדית לטלפונים כשרים בלבד.

כאמור, כעת משרד התקשורת פועל לבטל תקנה זו ולאפשר לכל מי שירצה לנייד את המספר הכשר שלו שיוכל לנייד את המספר לכל תוכנית שהוא ירצה, כשרה או לא כשרה.

לפני כמה ימים, בתקווה לבטל את התקנה החדשה שחותרת נגד הסמכות של ועדת הרבנים לענייני תקשורת, נערך מפגש בין השר יועז הנדל לחברי מועצת גדולי התורה מתוך תקווה שהרבנים יצליחו לשכנע את השר שיבטל את המהלך החדש.

בפגישה נטלו חלק האדמו"ר מויז'ניץ וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, האדמו"ר מסטריקוב, והרבנים הגר"ר אלבז, הגר"מ צדקה, הגרא"י פינקל ועוד. הרבנים ניסו לדבר על ליבו של הנדל שיבטל את המהלך, שיגרום לכך שרבים יוכלו לנייד את המספר הכשר שלהם לסמארטפון עם אינטרנט, מה שלשיטתם יהווה הרס רוחני לאותם רבים מתוך הציבור החרדי.

השר הנדל התייחס בפגישה לטיעון של העגלה הריקה מול העגלה המלאה [*] וטען בפני הרבנים שהוא אמנם מכבד אותם מאד אך אינו מרגיש עגלה ריקה אלא עגלה מלאה מאד.
בפגישה השר הנדל ישב ללא כיפה, מהלך שגרם לביקורת רבה בציבור החרדי על כך שהשר לא מכבד את גדולי ישראל.

חבר הכנסת משה גפני תקף את הנדל קשות ואמר "שר בממשלה, שאני לא יודע בדיוק מי עומד מאחוריו, הוא דיבר בשחצנות כזאת, בחוצפה, לאדמו"רים גדולים" "הוא יושב כמו איזה פריץ, בלי כיפה בפני אדמו"רים ורבנים, הוא אפילו לא ידע להגיד מי אמר את העגלה המלאה והריקה שזה היה עם בן גוריון והחזון איש. [**] לבן גוריון היה לפחות את הכבוד להגיע אל החזון איש הביתה. את מי הוא מייצג? זה לא מקובל. דבר כזה אנחנו לא מקבלים בציבוריות הישראלית. שיתבייש לו! הוא לא מתאים להיות שר בממשלה אפילו חבר כנסת."

◀ מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

◀תמונה: מתוך סרטון של הפגישה של השר הנדל עם גדולי ישראל

=====

הערות מערכת

[*] על פי הסיפור כאשר בן גוריון נפגש בשנות ה – 50 עם מנהיג החברה החרדית דאז החזון איש, החזון איש אמר לו שכמו שאם שתי עגלות עוברות בדרך שרק אחת יכולה לעבור, העגלה הריקה צריכה לפנות את הדרך לעגלה המלאה. כך כאשר יש קונפליקט בין הציבור החרדי לחילוני, הציבור החילוני, שהוא העגלה הריקה, צריך לפנות את הדרך לציבור החרדי שהוא העגלה המלאה בתורה ומצוות.

[**] בפגישה ייחס השר הנדל את האמירה ל"חפץ חיים", רבי ישראל מאיר הכהן מראדין שמכונה "החפץ חיים" על שם ספרו, היה מחשובי הרבנים בדור שלפני השואה, למרות שבפועל הסיפור מסופר על החזון איש שפעל בארץ ישראל בשנותיה הראשונות.

#סלולרי #כשר #הנדל

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/s720x720/263802967_4993193994032602_3026008830228169095_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=BsfNq1_UQY8AX9eIQY-&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=7ccf9b5b28e1211dcd1c242ab8757f93&oe=61B3F596`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4993237670694901/