Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מנכ"ל משרד הבריאות: החרדים לא מתחסנים מספיק

מנכ"ל משרד הבריאות: החרדים לא מתחסנים מספיק

*מנכ"ל משרד הבריאות טוען הבוקר כי למרות הירידה המשמעותית בתחלואה, הוא מודאג מקצב ההתחסנות בציבור החרדי ובעיקר בקרב גילאי 16-30*

עוד מבצע החיסונים בישראל נחל הצלחה בין-לאומית כשישראל מובילה על העולם בפער במספר המתחסנים ולצד זאת נרשמת ירידה דרסטית בתחלואה ובחולים הקשים, מנכ"ל משרד הבריאות אומר כי הוא מודאג כי הצעירים במגזר החרדי לא מספיק מתחסנים.

מנכ"ל משרד הבריאות פרופ׳ חזי לוי אמר ב'קול ברמה', כי נתוני החיסונים מעודדים, אבל עדיין יש קהלים שלא מתחסנים מספיק. לדבריו, גילאי 16-30 בציבור החרדי לא מתחסנים מספיק, בעיקר בקרב המחלימים.

מנכ"ל משרד הבריאות מסביר כי ההגנה שמעניקה ההחלמה מהנגיף אינה שווה בעוצמתה להגנה שניתנת מהחיסון עצמו.

בתוך כך, המגזר החרדי ממשיך להציג נתונים טובים בכל הקשור לתחלואת הקורונה: התחלואה במגזר היא רק 8% מסך התחלואה הכללית. שיעור הבדיקות החיוביות ירד ל-0.9%. ולפי נתוני 'הרמזור' כל הערים החרדיות מדורגות כירוקות נכון להיום.

‼דרך חדשות בחדרי חרדים

https://bit.ly/3wrsBm9

‼צילום: דוברות שערי צדק

=====

#קורונה #חיסונים #פרופחזילוי

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/169065866_4233773836641292_4550921641763651853_n.png?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=AuksFmfi3vQAX8u3MPh&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&oh=bb14a3e3f7b7544a14c884cec3cdbb22&oe=608EE9CA`@

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4233779559974053/