Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

הראשון לציון תוקף את הרבנים שקוראים לעצמם מקובלים

*הראשון לציון הגרש"מ [הגאון הרב שלמה משה] עמאר יוצא במתקפה חריפה על תופעת מרצי המדיה המפחידים את הציבור. במהלך שיעורו השבועי בירושלים אמר הראשל"צ: "יש תופעות של צעירים שחושבים שאפשר לדבר בציבור הכל, רחמנא ליצלן, חכמים היזהרו בדבריכם"*

במהלך שיעורו השבועי של הראשון לציון הגרש"מ עמאר, רבה של ירושלים בביהמ"ד [בבית המדרש] נר התורה בשכונת בר אילן, עורר הראשל"צ על התופעה של רבנים צעירים המנסים למשוך קהל ומשתמשים בביטויים שאינם הולמים את דרך התורה.

בדבריו אמר הראשון לציון: "גם כשאדם רוצה לעשות טוב צריך לעשות בזהירות. אנחנו שומעים בזמן האחרון איזה תופעות מוזרות שאני כמה פעמים דיברתי עליהם, יש קודם כל כמה סוגים של אנשים שקוראים לעצמם, יש שמסתפקים בתואר רבנים או גאונים, ויש שלא די להם עד שנקראים מקובלים. כל זה שטות והבל". התבטא הראשון לציון בחריפות.

"וכי מי שמקובל יודע דברים?!. מקובל זה סגנון לימוד עמוק, מה השטות הזאת. אבל הם לא יודעים מה זה קבלה, לא יודעים כלום ועושים רושם על אנשים בכל מיני מילים מפוצצות, ומסכנים אנשים לא יודעים. בפרט שאדם בפחד ובצער מה שאומרים לו אפילו שוטה מוחלט מקבל, והם גורמים רעה לעולם". אמר הראש"ל והוסיף, "כמו שהיו אז נביאי הבעל, היו באים לזה אומרים לו ככה, לזה ככה. היום אין נבואה אז מצאו להם תארים ושמות".

בהמשך דבריו התייחס הגרש"מ עמאר לרבנים שמדברים בחוסר צניעות ואף בשביל לחזק את דבריהם מחפשים מאמרי חז"ל [חכמינו זכרונם לברכה] על דברים שהשתיקה יפה להם: "יש כאלה בשביל להשפיע על הציבור, אולי יש כאלה שזה מתוך תמימות, משתמשים בכל מיני לשונות שלא יפה לדבר ככה אפילו אדם עם עצמו, אני כמה פעמים רואה אנשים אפילו עם בני ביתם באים לפעמים להתייעץ על איזה בעיה ומדברים דברים שמעולם לא עלה בדעתינו לדבר כך בבית, אדם צריך בושת פנים", אמר הגרש"מ עמאר בכאב.

"היה פעם מישהו אצלי רצה לשאול איזה עניין, אמרתי לבן שלו שהוא צעיר שימתין בחוץ כי אבא שלו רוצה לשאול שאלה, אז האבא אומר לי, "אנחנו מדברים חופשי". רחמנא ליצלן איזה דרך זה. אדם צריך להיות זהיר עם מי מדבר ואיפה מדבר, ק"ו בדרשה לציבור.

"יש היום תופעות כאלה גם צעירים שהשתגעו בדבר הזה. כמה פעמים הוכחתי כמה אחדים, אמרתי לאחד מלפני המון שנים, הוא הביא מעשה מהגמרא ומזה פתח את הדרשה שלו התאפקתי מאד עד שגמר, אמרתי לו מכל הגמרות לא מצאת רק הכיעור הזה עליו לדבר. הוא אומר לי אבל בגמרא כתוב, אמרתי לו הגמרא כתבה בשביל ללמד, זה חכמה, צריך להבין, אבל לציבור שלא למדו גמרא ולא יודעים עוד שום דבר, זה אתה מתחיל, תלמד אותם דברים אחרים, חסר דינים, חסר הלכות דרך ארץ".

"יש כאלה אומרים דברים נכונים אבל מבטאים את זה במילים ובתיאורים לא טובים, כל הדברים האלה חכמים היזהרו בדבריכם. צריך להיזהר, לא אמרו במעשיכם, בדבריכם שמא ילמדו ממכם".

בהמשך דבריו התבטא הראשון לציון על מצעדי הגאווה וסיפר כי לפני תקופה התלוננו עליו כמה מהממשלה על אשר תקף את אותם מצעדים וביקשו שיפטרו אותו מתפקידו. "ביקשו ממני מכתב התנצלות, כתבתי להם מכתב יותר חריף, אמרתי להם לא תצליחו למחוק את התורה אנחנו נגיד מה שהתורה. אבל לומר את זה בדרך ארץ ולא לעשות ציורים של כיעור ולומר דברים מכוערים. צריך לדבר בצניעות. אמר הראשון לציון בכאב.

◀️דרך חדשות בחדרי חרדים:
https://did.li/85aaa

◀️בתמונה: הרב עמאר בטקס מכירת חמץ לקראת חג הפסח 2016 יחד עם נשיא המדינת ראובן ריבלין.
מקור התמונה: https://did.li/ogDNf
צילם: קובי גדעון Kobi Gideon

=====

#הרב_עמאר #בר_אילן #ראשון_לציון

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3408473529171331/