Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

ניחום אבלים היסטורי: על מה שוחחו האדמו"רים מ'תולדות' עם הרבי מבעלזא?

*האם אנחנו בדרך לפיוס היסטורי בין חצר בעלזא עם חצרות הקנאים במאה שערים? הרבי מבעלזא הגיע לניחום אבלים אצל האחים האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן, היושבים שבעה על אחיהם הרה"צ [הרב הצדיק] מ'דברי אמונה' שנפטר מקורונה*

היסטוריה חסידית: האדמו"ר מבעלזא הגיע הערב (שני) לניחום אבלים אצל האחים האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן, היושבים שבעה ביחד על אחיהם הרה"צ רבי אהרן קאהן זצ"ל שנפטר מהקורונה.

ל'בחדרי חרדים' הגיע התמליל מדבריהם של האדמו"רים. בתחילה הזכירו האחים שאמם הרבנית ע"ה, הייתה שומרת על הרבי מבעלזא בגלל שהיו שכנים עם הרבנית מבילגורייא ע"ה. הרבי מתולדות אהרן אף הזכיר שזקינם, רבי אהרן משומרי אמונים, זכר את הרבי המהרי"ד מבעלזא, והיה מספר אודותיו רבות ונפרד ממנו לפני עלותו לארה"ק [לארץ הקודש].

בשלב זה התעניין הרבי מבעלזא על אחיהם המנוח ועל פעולותיו בארה"ב. הרבי מתולדות אברהם יצחק אמר, שמובא מרבי חיים פלאג'י שכל מי שנפטר ממגפה, מוחלים לו על כל עוונותיו.

מדובר בחימום היחסים בין חצר חסידות בעלזא לחוגי הקנאים במאה שערים, לאחר שנים של נתק מוחלט. האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק כבר הגיע כמה פעמים לחצר חסידות בעלזא, אך הרבי מתולדות אהרן טרם הגיע לחצר החסידות.

כעת, האדמו"ר הגיע לנחם את האחים, היושבים שבעה ביחד בשכונת מאה שערים. לפני 18 שנה ניחם אותם הרבי מבעלזא על פטירת אמם הרבנית ע"ה, אשת האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל, אך מאז לא ביקר שם.

כאמור, מדובר בהיסטוריה חסידית גדולה, שכן בין העדה החרדית לחצר בעלזא וחצר מהרי"י [זלמן לייב] מסאטמר, עדיין לא נעשה פיוס. כעת נותר לראות האם האדמו"ר מתולדות אהרן יגיע לחצר חסידות בעלזא. יצוין, כי הרבי מתולדות אהרן השתתף בהלוויית הרבנית מבילגורייא ע"ה, אמו של האדמו"ר מבעלזא.

בין הרבי מבעלזא לרבי מתולדות אהרן, יש ערוץ ישיר ושליחויות מסתוריות בין הבית בדובר שלום [בעלז] לבית במאה שערים, אך עדיין לא היה ביקור רשמי של הרבי מתולדות אהרן.

◀️ 'דרך חדשות בחדרי חרדים
מקור: https://bit.ly/2CxRB3S
◀️ בתמונה: האדמו"ר מבעלז. מקור: https://bit.ly/3dpEQoN

=====
#ניחום_אבלים #בעלז #מאה_שערים #פיוס

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3409883409030343/