Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

האדמו"ר מתולדות אהרן [1] לראב"ד [ראש אבות בתי הדין]: "תכנס מושב בית דין לביטול המגיפה"

*במהלך ה'ניחום אבלים' שערך הגאון רבי משה שטרנבוך [2] שליט"א [שיחיה לאורך ימים טובים אמן] אצל האדמו"ר מתולדות אהרן שישב השבוע 'שבעה' על אחיו זצ"ל [זכר צדיק לברכה] ביקש הרבי מהראב"ד לכנס בדחיפות 'מושב בית דין' מיוחד לדון במה צריך להתחזק לאור המצב החמור בשל נגיף הקורונה*

במהלך ניחום אבלים אצל כ"ק [כבוד קדושת] האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א שישב 'שבעה' על אחיו אב"ד [אב בית דין] דברי אמונה הגה"צ [הגאון הצדיק] רבי אהרן קאהן זצ"ל הגיע זקן הפוסקים מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד ירושלים לנחם את כ"ק האדמו"ר שליט"א, במהלך הניחום אבלים שוחחו השניים על ענייני השעה, כאשר במרכז דבריו עורר האדמו"ר על כוח התפילה להינצל מהמגיפה, והתבטא שלאחרונה חלה הידרדרות בציבור בעניין התפילה על המגיפה, שלא כמו בתחילת המגיפה אז היה ניכר התעוררות גדולה בציבור לתפילה.

בתמליל משיחתם שהגיע לידי 'חדשות JDN' אמר כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א במהלך דבריו, כי הראב"ד יש לו כוח מיוחד לבטל גזירות היות שהוא "עיני העדה" ובפרט שכוח הבית דין מסור בידו, וביקש ממרן הראב"ד שיפעל בכוח תפילתו לבטל את הגזירה, והוסיף וביקש ממרן הראב"ד שליט"א שישמש לקהל מרעיתו כ"גדול העומד על גביהם" להורות לציבור כדת מה לעשות בתקופה זו.

בפתח שיחתם אמר כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א: "אחי ע"ה [עליו השלום] היה תלמיד חכם מופלג, כששכב על מיטת חוליו בבית הרפואה, היה חוזר ש"ס [התלמוד] בעל פה, ופעם אחת הרגיש ששכח איזה עניין בחזון איש, ולא היה לפניו ספר חזון איש בבית הרפואה, וביקש שיביאו לו הספר לעיין בו". הראב"ד ענה ואמר: "צריכים אנו לעורר רחמי שמים מרובים. אנו נמצאים בזמן מגיפה – וזהו גזירת ציבור ולא גזירת יחיד. בכל הדורות היו מתפללים מאוד בזמני צרה, ובפרט בזמן מגיפה שצריך בה רחמים מיוחדים. הצרה הגדולה עכשיו שבארץ ישראל לא רואים מספיק את התפילות".

◀️דרך חדשות JDN:
https://did.li/7s6ql

◀️בתמונה: הרב שטרנבוך בניחום אבלים את האדמו"ר מתולדות אהרן.
צילום: לא ידוע.
השימוש ביצירה נעשה על פי סעיף 27(א) לחוק זכויות יוצרים. בעל זכות היוצרים ליצירה זו זכאי לבקש מ-0202 מבט מירושלים לחדול מהשימוש ביצירה בכתובת: [email protected]

=====

הערות מערכת 0202:

[1] תולדות אהרן – חסידות ירושלמית שמרכזה בשכונת מאה שערים.
החסידות מונה כאלף משפחות והיא משתייכת אידאולוגית ל'עדה החרדית' – זרם האנטי ציוני המרכזי בחברה החרדית.
[2] הרב משה שטרנבוך – ראש הרכבי בתי הדין של 'העדה החרדית' (ראב"ד) וממנהיגי הקהילה.
הרב מתגורר בשכונת הר-נוף. נולד בשנת 1926.

#ניחום_אבלים #הרב_שטרנבוך #תולדות_אהרן #אדמור #קורונה #ראבד

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3418935114791839/