Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

רבני ירושלים התכנסו: כיצד מתמודדים עם הבחורים בבית

בעקבות המצב הקשה ולאור התגברות התחלואה בגל השני של הקורונה התכנסו שעות לפני כניסת השבת רבני הקהילות בירושלים לדיון בו עוררו על חובת השמירה על כללי הבריאות.

במרכז הדיון עמד הנושא הכואב של חיזוק תלמידי הישיבות השוהים בביתם שלא במסגרת הישיבה סביב הסכנות הרוחניות הכרוכות בימים אלו.

הרבנים עוררו על חובת עטיית מסכות גם בבתי הכנסת ובתי המדרש, מי שחייב בידוד חייב לשמור על חובת הבידוד. ומי שצריך בדיקה חובתו להיבדק.

כאמור הנושא שדובר ביותר איך מתמודדים עם הבחורים בביתם, כזכור דווח בשבוע שעבר ב'בחדררי חרדים' על יוזמות שונות בהקמת ישיבות מקומיות בערים השונות לאלו שלא מצאו את מקומם בין הקפסולות הישיביתיות.

בכינוס השתתפו בין היתר הגאון רבי צבי ובר, הגאון רבי ברוך שפירא, הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, הגאון רבי ישראל בונים שרייבר, הגאון רבי אהרן וינר ועוד רבני הקהילות מכל רחבי העיר. את דבר גבאי הקהילות הביא הרב שלום קולדצקי.

הכינוס נערך על ידי איגוד הקהילות בירושלים ומי שיזם את הכינוס הוא חבר מועצת העיר ירושלים אלחנן גרוסבוים.

◀️דרך חדשות בחדרי חרדים:
https://bit.ly/3i8Mw26

◀️צילום: לא ידוע.
השימוש ביצירה נעשה על פי סעיף 27(א) לחוק זכויות יוצרים. בעל זכות היוצרים ליצירה זו זכאי לבקש מ-0202 מבט מירושלים לחדול מהשימוש ביצירה בכתובת: [email protected]

#קורונה #נשירה #ישיבות

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3423658174319533/