Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

הרב שתמך במשה ליאון: "להזכיר לו בזכות מי הוא נבחר"

*בשכונת גילה יוצאים למאבק בכיכר ספרא, זאת לטענתם לאחר שנים של הבטחות ותוכניות כשעדיין עניין מבני החינוך רק הולך ומדרדר. הגאון רבי אליהו שלזינגר יצא במכתב חריף*

תסיסה בשכונות המעורבות נגד נציגי 'דגל התורה' וראש העיר משה ליאון זאת בעקבות ניסיונות חוזרות ונשנים לקבלת מבני קבע עבור הילדים החרדים, דבר אשר נודע כהבטחת הבחירות של ראש העיר ומפלגת 'דגל התורה' שבחרה במשה ליאון לראשות העיר.

בשכונת גילה יוצאים היום (שני) למאבק בכיכר ספרא, זאת לטענתם לאחר שנים של הבטחות ותוכניות עוד מימי ראש העיר הקודם, לאחר שעניין מבני החינוך רק הולך ומדרדר. "תוכניות שהיו בתוכנית חומש, מעוכבות ובמקומן מקדמים פתרונות לא ראויים וכן שוב ושוב לא מאפשרים פתרונות טובים וקלים מבחינה משפטית", אמרו בשכונה.

במכתב חריף שכתב רב השכונה הגאון רבי אליהו שלזינגר הוא כתב כי הוא ותושבי השכונה מאוכזבים מהתנהלות ראש העיר, וכה דבריו: "להורי התלמוד תורה אשרי האיש והורי הגנים ובית הספר בית יעקב גילה.

"לצערנו אין שום התקדמות בנושא המבנים לא לתחילת שנת הלימודים הבאה ובוודאי לא למבני קבע. העירייה סבורה שרק לחילונים מגיע הכל על מגש של כסף, אבל לחרדים לא מגיע להם כלום או לחלופין חורים וסדקים ורעיונות שלא שיערום אבותינו.

"על כן כולנו נצא יחד לכיכר ספרא ליד לשכת ראש העיר ביום שני הקרוב כדי להזכיר לו בזכות מי הוא נבחר, וכל בקשתינו היא קורת גג לילדינו בכבוד".

◀️דרך חדשות כיכר השבת:
https://bit.ly/2DQuoen

◀️בתמונה: הרב שלזינגר.
צילום ארכיון: שלומי כהן, כיכר השבת.

=====

#גילה #משה_ליאון #מאבק #דגל_התורה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3568270716524944/