Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

הגרא"י [הגאון רבי אברהם יהושע] סולובייציק [1]במתקפה חריפה נגד רבני בני ברק ועיתון 'יתד' [2]

*במסגרת 'שיעור חומש' שמוסר הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק, ראש ישיבת בריסק לתלמידיו מידי מוצאי שבת, ייחד הגרא"י את דבריו למתקפה חריפה כנגד עורכי 'יתד נאמן' ואמר כי "אין להם ריח של יהודים", כמו כן תקף את רבני בני ברק על הוראותיהם בענין הקורונה • בלעדי*

ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייציק, מבקר בחריפות את העיתון 'יתד נאמן' ואת כותביו, באמרו כי לכותבי העיתון "אין ריח של יהודים", והזהיר את תלמידיו כי "כל מי שמעוניין שילדיו ילכו בדרך הישר – לא יעז להכניס את עיתון 'יתד נאמן' לביתו, ומי שמכניס את העיתון לביתו, לחלוטין אינו בטוח על חינוך ילדיו". כך בהקלטה נדירה שהגיעה לידי 'בחדרי חרדים' מתוך שיעור פנימי שמסר לתלמידיו.

כזכור, לפני כשבועיים הבאנו את דברי הגרא"י ב'חומש-שיעור' שמסר לתלמידיו, ובו תקף את הקריקטורה שפורסמה בעיתון בה נראה אדם בעל חזות 'ירושלמית' החגור בחגורת נפץ, כאשר הכותרת מכריזה כי הוא 'שאהיד' [3].

כעת אנו מפרסמים הקלטה נדירה של דבריו ב'חומש-שיעור' נוסף שמסר לתלמידיו לאחרונה, ובו הוא תוקף שוב, והפעם בחריפות רבה – את עורכי וכותבי 'יתד נאמן' על פרסום קריקטורה זו, ובמקביל מתייחס לדברים שנכתבו בעבר על ידי העיתון מהם השתמע זלזול בקנאותו של פנחס, לדבריו.

ראש הישיבה זעק: "לוקחים ורושמים על יהודים -לא פחות ולא יותר- "שאהיד"; "מאבד עצמו לדעת!" ועל איזה אנשים הם כותבים את זה? על כאלו אנשים שקטנם עבה ממתנם ועל יהודים יראים ושלמים!", בדבריו השווה את עיתון 'יתד נאמן' ל"עיתונות המשכילית של לפני מאה שנים", ואמר כי חלק מן הכותבים הם כמו "כת הקראים"; "הכיצד הם מסוגלים לכתוב בזלזול על פנחס", תמה הגרא"י.

הגרא"י התייחס גם למאמר נוסף שפורסם בעיתון, המייחס את הידבקותו של הגאון רבי דוד שמידל יו"ר 'אתרא קדישא' בנגיף הקורונה לכך שהרב שמידל זלזל בשמירה על הנחיות משרד הבריאות, ואמר כי "עוד לפני שכל 'המרנן ורבנן' היו – כבר היתה לרב שמידל 'דעה', מדובר פה ביהודי שקרא ושנה, ולא פסק פומיה מגירסא [פיו לא פסק מלחזור בעל פה על תלמודו. מארמית] יומם ולילה, ששימש תלמידי חכמים, והיה בן בית אצל כל גדולי ישראל, ומיצה מידותיהם", הגרא"י סייג כי אינו נותן 'הסכמה גורפת' לדעתו של הגר"ד שמידל בענין נגיף הקורונה, אך מחה על הזלזול בכבודו של הרב שמידל: "אינני אומר שכל מה שהרב שמידל אומר הוא אכן צודק במאה אחוז, אמר הגרא"י, "אבל אותם אלו שצועקים כנגדו – להם אין בכלל שיקול הדעת".

עוד תקף הגרא"י את רבני בני ברק על הנחיותיהם המחמירות בשמירה מנגיף הקורונה, ואמר כי הנחיותיהם המחמירות על חובת חבישת המסכה מגיעה משום שהם רואים בחבישת המסכה "ענין לאומי", כדבריו, ותמה: "האם שמענו פעם דבר כזה, שרבנים יחתמו עם רופאים יחד?"; "יושבת הממשלה ומתווכחת ימים ולילות מה לסגור ומה לא לסגור, והנה מיד כשמסתיים סבב כיפופי הידיים בממשלה ומתקבלת החלטה פוליטית – רבני בני ברק כבר חותמים כי מי שאינו מציית לכך הוא בגדר 'רודף'", אמר.

כמו כן הזכיר, כי בעבר פרסמו רבני בני ברק 'קול קורא' המורה שבכל משפחה יהיה בן משפחה אחד לפחות שיעבור קורס עזרה ראשונה, ראש הישיבה תמה מדוע רבני בני ברק מאפשרים לאנשים מבוגרים או לבעלי רקע רפואי להישאר לבדם בביתם; "הרי אין להם בן משפחה שלמד עזרה ראשונה, ואם כן יש בדבר משום פיקוח נפש, לשיטתם", אמר ראש הישיבה.

ראש הישיבה הוסיף כי אין לדעת לאן עוד יגיעו החומרות ההלכתיות בהלכות 'פיקוח נפש': "מחר יכריזו כי כל ישיבה שאין בה ברז כיבוי אש, ראשי הישיבה הם 'רודפים', כי הרי עלולה לפרוץ שריפה וכל הישיבה תשרף; אינני רוצה להוציא מפי על אלו דברים נוספים הרבנים עלולים להוציא איסור".

עוד אמר, כי אין צורך ללמד את תושבי שכונת 'מאה שערים' מה נקרא 'פיקוח נפש'; "האם תושבי 'מאה שערים' צריכים לבוא ללמוד אצל אלו שנוסעים בהרים לעשות סקי מהו 'פיקוח נפש'?", תמה ראש הישיבה.

בסיום דבריו קרא הגרא"י ל"יהודי בני ברק", כלשונו, להתעורר ולמחות בענין.

יצויין, כי ההקלטה הבלעדית מספקת הצצה נדירה ל'חומש-שיעור' הפנים-בריסקאי, בו ראש הישיבה מרביץ בתלמידיו דברי מוסר והשקפה בשילוב עובדות מרתקות על גדולי ישראל ואורח החיים של דורות-עברו, כפי שקיבל במסורת בית אבותיו לבית בריסק, והם מהווים תחליף ל'שיחות-מוסר' הנהוגות בעולם הישיבות, היות וכידוע בבית בריסק לא נוהגים למסור שיחות מוסר רשמיות.

◀️דרך חדשות בחדרי חרדים:
https://bit.ly/3kePOCj

◀️בתמונה: רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק
מקור התמונה: https://bit.ly/2Pn7ZqV

=====

הערות מערכת 0202:

[1] הרב אברהם יהושע הלוי סולובייצ'יק – הוא ראש ישיבת בריסק בירושלים. הרב נולד בשנת 1949.
[2] יתד נאמן – הוא יומון חרדי-ליטאי המזוהה עם מפלגת 'דגל התורה'.
העיתון בעל שיעור החשיפה הגבוה ביותר במגזר החרדי בימי חול.
[3] לכתבה בנושא זה: https://bit.ly/3fu1mO5

#הרב_סולובייציק #בריסק #ראש_ישיבה #יתד_נאמן #ביקורת

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3527605023924847/