Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

חתונה בחיידר [1]: חתונת בריסק – פוניבז'

לאחר שהחתונה נדחתה ביותר משבוע, הערב (שני), התקיימה בירושלים שמחת החתונה לנכדם של ראש ישיבת בריסק[2] וראש ישיבת פוניבז'[3].

החתונה נערכה לפני השקיעה, באולמי תלמוד תורה 'חוות דעת' בשכונת גוש 80 בירושלים.

החתן הוא בנו של הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק ונכד של הגאון רבי משולם דוד סולוביצ'ייק (בנו של הרב מבריסק וראש ישיבת בריסק), וכן נכד של הגרב"ד [הגאון רבי ברוך דב] פוברסקי ראש ישיבת פוניבז'.

◀️ 'דרך חדשות כיכר השבת
מקור: https://bit.ly/33LIND1
◀️ בתמונה: הרב משולם דוד סולובייצ'יק בחתונה
צילום: חיים גולדברג – חדשות כיכר השבת

=====
הערות מערכת 0202
[1] 'חיידר' מוסד לימודי לבנים, מקביל לבית ספר יסודי.

[2] זרם חרדי ליטאי, השם דגש על דקדוק בקיום המצוות ואינו משתתף בבחירות. ישנן כמה ישיבות בירושלים הנקראות 'ישיבת בריסק'. הישיבות אינן לוקחות כסף מהמדינה ומתייחדות בשיטת לימוד שונה משאר הישיבות הליטאיות.

[3] (נקראת בדרך כלל פּוֹנוֹבִיץ') ישיבה גבוהה ליטאית בבני ברק, נחשבת לאחת הישיבות החשובות בציבור הליטאי.

#חתונה #בריסק #פונוביז #קורונה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3548774148474601/