Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

ראש ישיבת בריסק הורה להמשיך את סדרי הישיבה

בצל התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם כולו, הורה ראש ישיבת 'בריסק' [1] בירושלים, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצי'ק שליט"א, להמשיך את סדרי הלימודים בהיכל הישיבה לשבוע נוסף – כך נודע ל'חדשות JDN'.

בדברים שנשא ראש הישיבה בהיכל ישיבת 'בריסק' אמר, כי מעיקר הדין היו צריכים לבטל השנה את 'בין הזמנים'[2] לגמרי, אלא שישנם אברכים שצריכים להיות במנוחה קצת בבית עם המשפחה, ועל כך אי אפשר לבטל לגמרי, אך לכל הפחות יש להמשיך את ה'זמן' לשבוע נוסף.

"כל שנה שרשה [ענייה] בתחילתה מתעשרת בסופה" אמר ראש הישיבה לתלמידים. "בזמן הקיץ הנוכחי, כיון שתחילתה הייתה רשה, שהתחלנו מעט באיחור ולא בראש חודש אייר כמידי שנה, על כן צריכים להמשיך ללמוד עוד שבוע, שיהיה 'מתעשרת בסופה".

עוד אמר הגרא"י סולובייצי'ק שליט"א: "בכל שנה הייתי נוסע למנוחה בשוויץ, אך השנה אני לא יכול, אז מה עושים? ממשיכים ללמוד כרגיל, אין משהו אחר, רק "ובהם נהגה יומם ולילה".

יצוין, כי בשנה רגילה הלימודים בהיכל ישיבת 'בריסק' מסתיימים במוצאי תשעה באב, אך כאמור, בשל נגיף הקורונה, דבר שגרם לאיחור בתחילת הזמן כאשר הוא נפתח רק בי"ג אייר, הורה ראש הישיבה להמשיך את הלימודים לעוד שבוע נוסף.

◀️ 'דרך חדשות JDN
מקור: https://bit.ly/31juTVH
◀️ בתמונה: בית הכנסת 'אגודת אחים' בו יושבים חלק מתלמידי הישיבה
מקור: https://bit.ly/3kaINlE

=====
הערות מערכת 0202
[1] זרם חרדי ליטאי, השם דגש על דקדוק בקיום המצוות ואינו משתתף בבחירות. ישנן כמה ישיבות בירושלים הנקראות 'ישיבת בריסק'. הישיבות אינן לוקחות כסף מהמדינה ומתייחדות בשיטת לימוד שונה משאר הישיבות הליטאיות.

[2] 'זמן' הוא כינוי לתקופת לימודים רציפה בישיבות החרדיות (בדומה לסמסטר). שנת הלימודים בישיבה מחולקת לשלושה זמנים (אלול, חורף, קיץ) ובין כל זמן לבא אחריו ישנה חופשה הנקראת בין הזמנים.

#בריסק #בין_הזמנים #קורונה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3530235483661801/