Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתוב את הכותרת כאן

0202 – מבט מירושלים החרדית

הגאון רבי דוד יוסף [1]: “לא ללכת לכותל בתשעה באב”

*חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף, במתקפה חריפה נגד הצעדות סביב העיר העתיקה ביום תשעה באב , העליה להר הבית ועצם ההליכה לכותל המערבי בצום*

הגאון רבי דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה, התייחס אמש (ראשון) בשיעורו השבועי לנוהגים לבקר בכותל המערבי ביום ט’ באב וקרא להם שלא לעשות זאת. כמו כן, הרב יצא נגד העולים להר הבית והמשתתפים בסיורים סביב העיר העתיקה.

הגר”ד יוסף פתח את דבריו ואמר: “בדור האחרון יש מצב כזה שאנשים הרבה הולכים לכותל, הולכים לכותל בתשעה באב. מכיוון שרבבות הולכים לכותל, נאלצים במשטרה לסגור את העיר העתיקה. אנשים נאלצים להחנות מחוץ לעיר העתיקה וללכת ברגל כחצי שעה. הימים האלו חמים מאוד ואז התוצאה, כל שנה במוצאי ט’ באב, מד”א מדווחים על עשרות אנשים שהתעלפו בכותל”.

“בואו נחשוב”, הוסיף חבר ה’מועצת’: “אדם שהתעלף בט’ באב, אין לו ברירה, יכול להיות שהגיע למצב של פיקוח נפש, אין ספק שעל פי ההלכה הוא צריך לכל הפחות לשתות. אז אדם כזה שהלך ברגל מרחק, בשמש, הוא הביא את עצמו לידי כך שהוא בסופו של דבר אכל ושתה בט’ באב”.

הגר”ד הדגיש: “בנוסף על כך יש כאן את האיסור של טיול ביום ט’ באב. יצא שכרו בהפסדו, גם איסור טיול וגם החשש שאדם יגיע למצב שהוא צריך לאכול”.

בהמשך התייחס הרב יוסף לעליה להר הבית ואמר: “היום יש ארגונים של ימין קיצוני שדווקא ביום ט’ באב הם עומדים על כך לעבור על איסור כרת ולהיכנס להר הבית, שגדולי ישראל אסרו את זה בתוקף, להגרות בערבים ולעבור על האיסור הזה, איסור כרת ממש”.

“ישנו עוד דבר”, המשיך הגר”ד: “עושים צעדה מסביב לירושלים. כאן ישנם שלושה איסורים. א – זה לא מתנהל לפי חוקי הצניעות, תערובות גברים ונשים ובגד לא צנוע, גובל באיסורי דאורייתא [איסורים מהתורה]. ב- יש פה בעיה של טיול בט’ באב. ג – יש גם את הבעיה של החשש שהאדם יצטרך לאכול או לשתות בט’ באב”.

לדבריו: “בוודאי הצעדה הזו שעושים ביום ט’ באב הם נגד ההלכה. הם חושבים שבזה הם מגנים על ירושלים מפני אויבנו? כאילו את הערבים מעניין איזו קבוצה קיצונית עושה סיבוב סביב ירושלים?”.

“לכן”, סיכם חבר מועצת חכמי התורה: “כל אדם שומר תורה ומצוות שיתרחק מהצעות הללו, שיתרחק מכל הדברים הללו. תשעה באב, או בבית הכנסת או בבית.

“בשנה הזו שיש לנו גם את הסכנה הגדולה של הקורונה אז ק”ו [קל וחומר] שאסור בהחלט להשתתף בכל הצעדות. וכפי שאמרתי, אני ממליץ לכל יהודי לא ללכת לכותל ביום ט’ באב, במיוחד השנה, בשל הסכנה של הווירוס”.

◀️דרך חדשות כיכר השבת:
https://did.li/8AmCN

◀️צילום מסך מתוך סרטון שמופיע ב כתבה המקורית.

=====

הערות מערכת 0202:

[1] הרב דוד יוסף – רבה של שכונת הר נוף בירושלים, ראש כולל וחבר מועצת חכמי התורה של מפלגת ש”ס. נולד ב-1957.

#הרב_דוד_יוסף #הכותל_המערבי #תשעה_באב

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3506827799335903/