Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך מחאות החרדים הקיצוניים

י-ם: רחוב צפניה 4 בגאולה בהוסטל של נרקומנים נקבע מוות לאדם. מתחיל בלגן… הסיקריקים [1] קוראים להגיע לשם למנוע הנתיחה [2]. כוחות משטרה וזק"א במקום. דיווח נוסף בהמשך.

הגופה חולצה באמבולנס פרטי
כמה רימוני הלם

**
דרך אקטואליק

לפנות בוקר בירושלים: המשטרה השליכה רימוני הלם

רחובותיה החרדים של ירושלים לא ראו מראות כאלה כבר זמן רב.

הלילה (מוצ"ש), סמוך לחצות, התקבל דיווח אצל כוחות ההצלה על אדם שנמצא ללא רוח חיים בהוסטל ברחוב צפניה בירושלים.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום, קבעו את מותו.

המשטרה שהגיעה אף היא למקום, ביקשה לפנות את הגופה למכון אבו כביר, לנתיחת הגופה.

מאות חרדים הגיעו למקום והתחילו להתעמת עם כוחות המשטרה, בכדי לא לאפשר את העברת הגופה לנתיחה, ומנעו מהאמבולנס להגיע למקום.

אליהו, בחור שלומד באזור, מספר ל'אקטואליק': "זה היה נראה זירת מלחמה. ראית עשרות שוטרים שהגיעו למקום בכדי לפנות את החרדים שהפגינו. דחיפות ללא סוף, רימוני הלם. מכל הבא ליד עף שם באוויר, דברים שאני, כתלמיד ישיבת אור החיים, לא זוכר הרבה זמן".

=======
הערת מערכת 0202:
[1] סיקריקים – כינוי לקיצוניים חרדים, לעתים אנשי נטורי קרתא, שמנהלים מאבקים אגרסיביים ולעתים אלימים. הסיקריקים מתנגדים לשיתוף פעולה עם מוסדות המדינה, ובכלל זה הביטוח הלאומי. הם מרבים להפגין נגד הציונות, נגד הצבא ובענייני שמירת שבת וקדושת קברים. הכינוי רומז לסיקריים, קבוצה יהודית קנאית אלימה שהתפרסמה בגלל חלקה במלחמות היהודים הפנימיות בימי המרד הגדול ברומאים.
[2] ע"פ ההלכה קיימת בעיה בנתיחה שלאחר המוות משום "כבוד המת" – מצווה המחייבת למשל לא להשהות את הקבורה שלא לצורך, לקבור את המת בכבוד ולהספידו. בנושא נתיחה לצורך רפואי או כל צורך חשוב אחר הדעות חלוקות, ויש שאוסרים על כך בכל מצב שאינו הצלת חיים ברורה.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1828096060542427