Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

הפוסק הבכיר: "ישיבות ספרדיות נלחמות נגד סממן ספרדי"

*הגאון רבי בן ציון מוצפי [1], מגדולי הפוסקים הספרדים, במתקפה חריפה נגד ישיבות ספרדיות הפועלות למחוק כל סממן ספרדי בישיבה: "זו מחלה, מתביישים במוצאם העתיק"*

בסוף השבוע נשאל הרב על ידי אחד מתלמידיו: "בני לומד בישיבה גדולה ספרדית ראש הישיבה וחלק מהרמי"ם [2] אשכנזים. כיצד עליו לנהוג בליל שבועות כאשר מכריחים אותו ללמוד גמרא ולא את סדר התיקון הספרדי?".

הגרב"צ [הגאון רבי בן ציון] ענה בחריפות וכתב: "זו "מחלה" של הישיבות הספרדיות בחלקם, המתביישים במוצאם העתיק. הם נלחמים בכל כוחם בכל סממן ספרדי, ואינם יודעים שמייסד הלימוד המיוחד הוא הרשב"י [רבי שמעון בר יוחאי] בכבודו ובעצמו.

"אני מצטער לומר, כי בני הי"ו [השם ישמרם ויחיים] למדו בישיבות אשכנזיות, ולא היתה שום התערבות מצד שום אדם מאנשי הצוות מבני אשכנז, וכאן המקום לברכם על כך".

◀️דרך חדשות כיכר השבת:
https://bit.ly/2Xj896c

◀️תמונת אילוסטרציה; למצולמים אין קשר לכתבה.
צילום: שמוליק סופר, כיכר השבת.

=====

הערות מערכת 0202:

[1] הרב בן ציון מוצפי – הוא פוסק הלכה, מקובל ודרשן. עומד בראש ישיבת "בני ציון". הרב נולד בשנת 1946 ומתגורר בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים.
[2] ר"מ – ראש מתיבתא, כינוי לרב שמוסר שיעורים בישיבה.

#הרב_מוצפי #ישיבה #שבועות

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3332723416746343/