Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

קבלת שבת עם רכב הפוך

מופע לא שגרתי: בשבת האחרונה, "נח" רכב הפוך במרכז הכביש ברחוב חגי, שפונה מהמקום רק בצאת השבת. מדובר בנהג שנסע במהירות – כנהוג במחוזותינו – דקות ספורות לפני כניסת השבת, איבד שליטה על הרכב והתהפך.

באורח נס, נהג הרכב יצא ללא פגע, והוא חולץ מהרכב על בגדי השיראין ומלבושי השבת. בשל כניסת השבת, השאיר הנהג את הרכב ההפוך ברחוב, והמשיך לדרכו. לפעם הבאה שתחשבו לשעוט עם רכבכם דקה לפני כניסת שבת – כדאי שתזכרו את התמונה הבאה.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1825034604181906