Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

גדולי הדור הספרדיים יתכנסו למעמד תפילה בכותל המערבי

*בשעות הבוקר ינהרו רבנים ומקובלים מעדות המזרח לתפילה סמוך לשריד בית מקדשנו • המעמד ההיסטורי נערך ביוזמת נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן[1], שהחליט לכנס קבוצה של גדולי הרבנים והצדיקים לתפילה בכותל המערבי • "סכנה למפעל חייו של מרן"*

מעמד תפילה יוצא דופן והיסטורי תחת הכותרת "שערי שמים" יתקיים מחר בראשות נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן ובהשתתפות חברי מועצת חכמי התורה, רבנים ומקובלים, "בעקבות הסכנה הגדולה למפעל חייו של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל והסכנות הרוחניות לגורל עם ישראל".

המעמד ההיסטורי נערך ביוזמת נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן, שהחליט לכנס קבוצה של גדולי הרבנים והצדיקים לתפילה בכותל המערבי כדי לקרוע שערי שמים ולשפוך שיח להצלת עם ישראל ומפעל חייו של הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל [זכר צדיק לברכה].

מעמד "שערי שמיים" בכותל המערבי יחל בשעה 10:00 בבוקר, וגדולי ישראל יקראו את כל ספר התהילים בתפילה ותחנונים.

במעמד הנדיר ישתתפו גדולי הדור והרבנים החשובים: חכם שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שמעון בעדני, חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף בנו של מרן זצ"ל וחבר מועצת חכמי התורה, הראשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי דורון, המקובל הגאון רבי בניהו שמואלי ראש ישיבת נהר השלום, הגאון רבי בן ציון מוצפי, ראש ישיבת בני ציון, הדיין הגאון רבי ציון בוארון, הגאון רבי יהודה כהן ראש ישיבת יקירי ירושלים, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, ראש ישיבת אור אליצור, האדמו"ר המקובל רבי יחיאל אבוחצירא, האדמו"ר המקובל רבי דוד חנניה פינטו
הגאון רבי חיים רבי, ראש מוסדות עטרת חכמים, הגאון רבי חיים יוסף דוד אברג'יל, בנו של הגאון רבי יורם זצ"ל, הגאון הרב יצחק כהן, רבה של שכונת שמואל הנביא.

לציבור ניתנת הזדמנות הנדירה לזכות להיות שותפים בתפילת גדולי הצדיקים ולהעביר שמותיהם לתפילה במעמד המיוחד, בהודעת טקסט למספר 072-3941779. המעמד יועבר בשידור חי ב'בחדרי חרדים'.

https://bit.ly/2VvDIIb
בתמונה: מועצת חכמי התורה. צילום: יעקב כהן

=====

הערות מערכת 0202:

[1]הרב שלום כהן – ראש ישיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס. נולד ב-1931.

#הכותל_המערבי #מועצת_חכמי_התורה #מפלגת_שס #בחירות_2019

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2454836701201690