Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

ראש הישיבה נחת בישראל להצביע בבחירות

*ככל אשר יורוך [1] ללא פשרות: הגאון רבי שלום בער סורוצקין ומנכ"ל רשת הישיבות הגדולה בתבל, נחתו הבוקר מטיסה בלונדון בכדי להצביע בבחירות – לאחר מכן ימשיכו במסעם לארה"ב*

הבחירות לכנסת ה-21 וחשיבות ההצבעה: הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש ישיבת 'עטרת שלמה' [2] נחת הבוקר (שלישי) בישראל מביקור בממלכה הבריטית, שם הוא שוהה לצורך גיוס כספים לטובת הישיבה וזאת בכדי להצביע בבחירות.

הגרש"ב [הגאון רבי שלום בער] סורוצקין, שלמרות קמפיין ההתרמה ההמוני של 'עטרת שלמה' שנחל הצלחה לפני מספר חודשים ובזכותו שולמו משכורות האברכים, ממשיך בגיוס הכספים להחזקת הישיבה הגדולה על מאות בחוריה ואלפי אברכיה.

ל'בחדרי חרדים' נודע כי קודם ההמראה לאירופה, התייעץ הגרש"ב עם נשיא הישיבה שר התורה הגאון הרב חיים קנייבסקי [3], שהורה לו לטוס אך שיראה שיוכל לחזור לארץ להצביע, הגרש"ב שתכנן את הביקור בלונדון כבר חודשים קודם, קבע טיסה חדשה באמצע הביקור לכמה שעות בכדי לקיים בארץ את מצוות 'ועשית כלל אשר יורוך'.

הבוקר בשעה 6:15 כאמור הוא נחת בנתב"ג יחד עם מנכ"ל הישיבה הרב יהודה סרברניק מטיסה מלונדון ויקיים את ההצבעה בבית שמש, עיר מגוריו. מיד לאחר מכן ישוב לנתב"ג לטיסת אל על בשעה 10:30 שתמריא לניו יורק להמשך גיוס הכספים לטובת 'עטרת שלמה'.

https://bit.ly/2GbGRHS
בתמונה:הרב סורוצקין והמנכ"ל הבוקר בנתב"ג. צילום: בחדרי חרדים

=====

הערות מערכת 0202:

[1] ככל אשר יורוך – מצווה המחייבת לציית לדברי חכמים (דברים, י"ז, י').
[2] עטרת שלמה – רשת מוסדות תורה חרדית-ליטאית ובה כארבעים מוסדות בישראל.
[3] הרב שמריהו יוסף חיים קַניֶבסקִי – (נולד בינואר 1928) מנהיג רוחני בולט בציבור החרדי-ליטאי, פוסק הלכה ומחבר ספרים רבים במגוון מקצועות תורניים.
לאחר פטירת הרב אלישיב ב-2012 עמד הרב קניבסקי לצד הרב שטינמן בהנהגת רובו של הציבור החרדי-ליטאי, הקשור במפלגת דגל התורה וגיבה את הנהגת הרב שטינמן. מאז פטירת הרב שטינמן ב-2017 הוא מעורב יותר בהנהגת הציבור החרדי. רבים מגיעים לקבל את ברכתו ועצתו.
תוארו בעיתונות החרדית – 'שר התורה'.

#בחירות_2019 #הרב_סורוצקין #הצבעה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2456152774403416