Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

יוזמה: סדר [1] ובחרת בחיים במוצאי הבחירות

*יוזמה מיוחדת בעולם התורה: סדר "ובחרת בחיים" במוצאי יום הבחירות שיתקיים במסגרת ישיבות בין הזמנים [2] השכונתיות • ברגע האמת בוחרים בתורה*

מאז ומעולם, התאפיין יום הבחירות ברפיון מסוים החל בהיכלי הישיבות, בעקבות העובדה שמרבית הבחורים נאלצים לנסוע לבתיהם בכדי לממש את זכותם ולהצביע כפי שהורו רבותיהם. מאחר ובני הישיבה כבר אינם נמצאים ורמת העניין בחדשות השעה עולה אף היא, סדרי הישיבות אינם שבים למתכונתם המלאה עד למחרת בבוקר.

אולם בשנה זו, בה יום הבחירות נקבע בבין הזמנים, צץ לו טרנד חדש על ידי מנהלי ישיבות בין הזמנים, שניצלו את המצב בו הבחורים אינם צריכים לבזבז את זמנם על נסיעות בין עירוניות במשך היום, והכריזו על סדר מיוחד שיתקיים במוצאי יום הבחירות, החל משעת סגירת הקלפיות ועד לשעה שתיים עשרה וחצי בלילה.

כאמור, השעות החריגות מאופיינות בכך שמדובר בסדר החל בבין הזמנים ומנהלי הישיבות נצלו זאת בכדי להכריז על סדר חיזוק שמתאים לשעות הללו בהם קיים ריפיון מלימוד התורה.

בישיבת בין הזמנים המרכזית והוותיקה בשכונת מטרסדורף בירושלים, בה נוהג גם ראש הישיבה הגרי"ג [הגאון הרב ירחמיאל גרשון] אדלשטיין למסור משא חיזוק בסוף בין הזמנים של פסח, הוכרז אף על נתינת מלגה מיוחדת ללומדי הסדר, בסך 140 ש"ח לאברך ו70 ש"ח לבחור בישיבה גדולה וכ-40 ש"ח לבחור מישיבה קטנה [3].

במודעה צויין, כי המלגה מותנית בלימוד רצוף תוך קיום תענית דיבור [4] מוחלטת. מנהלי הישיבה אף הוסיפו בקשה מיוחדת במודעה נפרדת הקוראת גם לכאלו שאינם משתתפים בסדר הלימוד והיא להימנע מלהכניס דברים בטלים לבית המדרש בזמני הסדר.

https://bit.ly/2UqDZ2s

=====

הערות מערכת 0202:

[1] סדר – כינוי המקובל בעולם הישיבות המציין זמן מוגדר ביום המוקדש ללימוד עם חברותא תלמוד בבקיאות או בעיון.
[2] זמן – הלימוד בישיבות מחולק לתקופות המכונות "זמן". זמן אלול הוא מראש-חודש אלול עד מוצאי יום כיפור, זמן חורף הוא מראש-חודש חשוון ועד ראש-חודש ניסן וזמן קיץ הוא מראש-חודש אייר ועד תשעה באב. זמני החופשה מכונים "בין הזמנים".
ישיבת בין הזמנים – מסגרות רשות של לימוד בימי החופשה, בהן שעות הלימוד נוחות, כל אחד לומד במה שחשקה נפשו ומקבלים מלגה לפי שעות הלימוד.
[3] ישנם שתי סוגי ישיבות: ישיבה קטנה – גילאי 14 עד 17.
ישיבה גדולה/גבוהה – גילאי 17 עד לחתונה.
[4] תענית דיבור – פרק זמן שאדם גוזר על עצמו שתיקה חלקית, ונמנע מלדבר דברי חולין.

#סדר #בין_הזמנים #בחירות_2019

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2456208661064494