Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

"לרפואת רעייתי": הרב ביקש – ו-70 חילונים הצביעו ליהדות התורה

*משתתפי השיעור ובני משפחותיהם החילונים 'למהדרין', שתכננו לשים בקלפי את פתקי 'כחול לבן', נעתרו לבקשת מגיד השיעור הרב יהודה ברייטקופף להצביע ג' – לרפואת רעייתו *

בשיעור תורני, המתקיים מידי יום ראשון במרכז העיר ירושלים, הופתעו עשרות עורכי דין מבקשתו של ה'מגיד שיעור' הרב יהודה ברייטקופף, לפני הבחירות.

הרב אמר לשומעי לקחו החילונים, בסיום השיעור בגמרא: "אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה; הצביעו ג', לרפואת רעייתי".

ואכן בסופו של יום הבחירות התברר, כי סך קולותיהם של משתתפי השיעור, המוערכים עם בני משפחותיהם בכ-70 קולות, הלכו למפלגה הרחוקה מהם מאוד: יהדות התורה – מה שהביא ככל הנראה למנדט ה-8 ההיסטורי, שאושר היום סופית על חודם של 71 קולות.

יודגש, כי הרב ברייטקופף, המוסר שיעור בגמרא לחילונים אינטלקטואלים מזה כ-20 שנה, התעקש במשך השנים לא לדבר איתם מילה אחת בעניינים פוליטיים, אלא עסק רק בדברים הקשורים ישירות לסוגיות הנלמדות.

אלא שלאחרונה גילו במוחה של רעייתו גידול סרטני, והיא נזקקת כעת להרבה תפילות ורחמי שמיים, והרב, שהפך ל'שבר כלי' בעקבות המתחולל, ביקש בשל כך מ'תלמידיו' כי אם הם רוצים להועיל ולעזור לרעייתו – שיצביעו עבור רשימת יהדות התורה, "לרפואת נעמי בת יפה שיינדל".

בנימין סלע, עורך דין ירושלמי מפורסם ואחד מהתלמידים החילונים, מתאר ל'כיכר השבת': "מעולם לא ראינו את הרב שבור, ומעולם הוא לא ביקש מאיתנו מאומה; אז בפעם ראשונה שהוא ביקש מאיתנו משהו, לא יכולנו לסרב לו".

"כשהבנו כמה זה חשוב לו, ואיך כאמור לראשונה הוא הסכים להכניס 'דברים פוליטיים' לתוך השיעור, אנחנו מצידנו התגייסנו לגייס את כל מכרינו ומשפחתנו עבור הצבעה ל'אגודה'. אני אישית התכוונתי מלכתחילה להצביע ל'כחול לבן', אך כדי לכבד את הרב שמתי את האות ג' בקלפי", מסיים סלע בהתרגשות.

https://bit.ly/2PeOdNr

=====

#ניסים #בחירות_2019 #יהדות_התורה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2467948909890469