Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתוב את הכותרת כאן

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך ‘לדעת’

דגל התורה הזעיקה בחורים לעבור על פרוטוקולים

*בהודעה שיצאה הלילה לבחורי ישיבות התבקשו כל מי שיכול להגיע ולשבת על הפרוטוקולים שקיבלה דגל התורה מקלפיות בכל רחבי הארץ, כשהמטרה לבדוק האם יש אי התאמה בין הזנת הנתונים לבין הנכתב בפרוטוקלים*

רגע לפני סגירת הפרוטוקולים והכנסה לרשומות את תוצאות הבחירות, בדגל התורה עושים מאמצים עילאיים להוכיח כי המנדט השמיני מגיע להם בדין, וזאת בשל אי קבלת מאות קבלות השייכים להם.

בהודעה שהוגדרה ‘בהולה’ שנשלחה לאברכים ובחורים שנמצאים בימים אלו בבין הזמנים, התבקשו להגיע לקריית ספר ולעבור על כל הפרוטוקולים של כל הארץ שדגל התורה קיבלה הערב.

המטרה במהלך לבדוק אימות של הפרוטוקולים מרחבי הארץ אל מול הזנת הנתונים שהגיעו לוועדת הבחירות הארצית.

בהודעה שהועברה לבחורים נכתב כי המנדט השמיני עומד על כמה קולות, וכל מי שיכול להקדיש את הלילה יבורך מפי עליון.

מאז יום חמישי הצליחו להגיע בדגל התורה למספר קלפיות שבכל מערכת הבחירות יש בה מספר רב של מצביעים עבור יהדות התורה, ואולם הפעם היו שם מספרים מוזרים ולא הגיוניים. תלונות בנושא הוגשו ליו”ר וועדת הבחירות, והמטרה כעת במהלך היא להוכיח כי יש אי התאמה בין הפרוטוקולים שנחתמו בקלפיות השונות, אל מול הזנת הנתונים.

https://bit.ly/2UlHq5r
צילום; קובי הר צבי.
לתמונה אין קשר לכתבה.
=====

#בחירות_כלליות #יהדות_התורה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2465572553461438