Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

מופת חסידי, החסיד נופף עם המטלית – העננים זזו והלבנה התגלתה

*האדמו"ר מפוריסוב [1] הורה לחסידיו לומר 'קידוש לבנה' [2] – למרות העננים הרבים. אחד מגבאיו נופף בטלית לעבר השמים – בעידוד הרבי, ולפתע הלבנה התגלתה במלוא תפארתה*

מופת בחסידות: סיפור מופת חסידי התרחש במוצאי השבת האחרונה, פרשת ויקרא – זכור, בחצר בית המדרש פוריסוב, בשכונת בתי ורשה [3] בירושלים.

היה זה לאחר סעודת מלוה מלכה [4] שערך האדמו"ר מפוריסוב (הרב הצדיק רבי עקיבא רבינוביץ), כאשר הוא הורה לחסידיו לקיים 'קידוש לבנה'.

החסידים יצאו החוצה אך חזרו לרבי ואמרו כי הלבנה לא נראית בגלל מזג האוויר החורפי והעננים הרבים. למרות זאת, ביקש האדמו"ר מהם לצאת ולברך את הברכה.

אחד מגבאיו של האדמו"ר לקח מטלית ונופף כלפי העננים ימינה ושמאלה, האדמו"ר שראה זאת עודד את הגבאי להמשיך בכך, החסיד לא התייאש והמשיך לנופף לעבר השמים – בעוד החסידים והעוברים ושבים גיחכו על הניסיון להסיט את העננים.

אך לדברי עד ראיה, הצלם הרב ברוך אוביץ, המקפיד להשתתף מידי מוצאי שבת במלוה מלכה של האדמו"ר מפוריסוב, לפתע העננים החלו לזוז עד שהלבנה התגלתה במלוא תפארתה – למרות מזג האוויר החורפי, וכך הצליחו החסידים לומר 'קידוש לבנה'.

האדמו"ר מפוריסוב נחשב למקובל ורבים מבקשים את ברכותיו. אחיו הגדול הוא האדמו"ר ממשכנות הרועים.

https://bit.ly/2HvciP8
=====

הערות מערכת 0202:

[1] חצר פוריסוב – חסידות ממוצא פולני, המשתייכת ל'עדה החרדית'.
[2] קידוש לבנה – (ברכת הלבנה) בחציו הראשון של החודש, בזמן שהירח מתחיל לגדול, נוהגים לצאת אל מול הירח ולומר תפילה. נהוג לומר אותה במוצ"ש.
[3] בתי ורשה – שכונה חרדית בשולי מאה שערים שהוקמה ב-1894 ביוזמת 'כולל ורשה' עבור תלמידי חכמים עניים ובכך הפכה לשכונת 'כולל' ראשונה מחוץ לחומות בירושלים דאז.
[4] מלווה מלכה – ארוחה שנוהגים לערוך לאחר צאת השבת כדי ללוות את המלכה, השבת, בצאתה בסעודה ובשירה. מכונה גם "סעודת דוד המלך".

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2418685728150121