Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

למרגלות החומות, מדהים: ילדי המכינה התחפשו ללווים [1].

עשרות ילדי מכינה בחיידר חסידי ירושלמי התייצבו הבוקר (שני) למרגלות חומות העיר העתיקה בירושלים כשהם לבושים בתחפושות של לוויים ובידם חצוצרות.

הילדים, פצחו בשירה וזמרה, כבימי בית המקדש כשהם מייחלים ומצפים ליום בו יבנה בית המקדש, וישובו כהנים לעבודתם ולווים לשירם ולזמרם.

https://bit.ly/2TIPNN7
צילום; חיים גולדברג.
=====

הערות מערכת 0202:

[1] לווים – בני שבט לוי. שבט לוי בתקופת בית המקדש היה אחראים בין היתר על ניגוני בית המקדש.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2418932478125446