Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אידישע פוסט

קריאת המגילה במרתפי הכלא הצבאי: לפחות 8 חרדים שהתייצבו בלשכות הגיוס מושלכים בשעה זו לכלא הצבאי

לפי הפרטים העולים מדו"ח של ארגון 'אגודים בצרה' המפרסם רשימות תפילה עולה כי לפחות 8 חרדים כלואים בשעה זו בכלא הצבאי לאחר שהתייצבו בלשכות הגיוס כדרישת השלטונות, מתוך ניסיון לגייסם בכפייה, כאשר במקום לחוג את חג הפורים וקריאת המגילה בחיק משפחתם מושלכים הם בכלא הצבאי.

ע"פ הדו"ח: לפחות 6 מתוך העצורים הם בני ישיבות שהתייצבו בלשכות הגיוס וזאת בהתאם לדרישת חוק הגיוס האחרון בכדי להסדיר את המשך הדיחוי, אך בשל התנכלויות ביורוקרטיות שונות נשלל מהם מעמד בן הישיבה, והם הושלכו לכלא הצבאי בניסיון לגייסם בכפיה. בין האסירים, גם אברך צעיר אב ל-5 ילדים. (ע"פ הדו"ח, אחד האסירים אמור להיות משוחרר לקראת שושן פורים).

במקביל: 2 בחורים נוספים שנזנחו במטרה למוסרם ליעדים, ונפלו לצבא, אך בהמשך החליטו לחזור בתשובה ולעזוב את הצבא, ובשל כך הושלכו לכלא הצבאי.

https://bit.ly/2WdjUsK

=====

#קריאת_מגילה #פורים #גיוס_חרדים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2423393597679334