Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

המאבק נגד 'גיוס בנות' [1]
'העדה החרדית' [2] באיום חריף: "המלחמה הזו תעלה בדם"
על רקע הדיונים בכנסת על הסדר הפטור מטעמי דת לבנות דתיות מגיוס לצה"ל, ב'העדה החרדית' מחריפים את המאבק ומאיימים כי באם החוק ישונה הרי ש"מלחמה זו תעלה בדם", כפשוטו.

תחת הכותרת: "הכָּלָה אתם עושים?", נכתב במודעה של 'העדה החרדית', "כפי הנשמע עומדים היום ער"ח [ערב ראש חודש] שבט תשע"ח לתקן בכנסת את התקנון להסדר פטור בנות דתיות וחרדיות מגיוס ובכך לשנות את המציאות שהיתה קיימת בארץ הקודש עשרות בשנים בהם פטרו בנות חרדיות מהתייצבות וכל שכן משירות, ורוצים אף לשנות שיוכלו לעקור את הפטור שניתן בתירוצים שונים דבר שיביא לאסון נורא".

עוד נכתב כי "אמנם לאחרונה הערימו קשיים על מוסדות ובתי חינוך בקשר להגשת תצהירי הפטור של הבנות, וניסו בכל דרך אפשרית לפרוץ בה פרצות להביא את בנות ישראל הכשרות אל שערי לשכות הגיוס, סיננו והוציאו שמות תלמידות מן הרשימות, וניסו בכל דרך אפשרית להקשות על פטור הבנות, וכבר הורו רבותינו הגאוה"צ הגאב"ד והביד"צ שליט"א [הגאונים והצדיקים, הגאון אב בית הדין ובית דין צדק שיבדלו לחיים ארוכים וטובים אמן] לבנות שלא להתייצב בשום פנים ואופן בלשכות הגיוס".

בשלב זה עוברי ב'העדה' לאיים וכותבים כי "הן ידוע כי הדבר הזה חקוק בחרט אש בליבותיהן של בנות ישראל ובלב כל איש ישראל ירא וחרד כי הוא בגדר הדברים אשר הם ביהרג ואל יעבור.

"אנו פונים אל כל המעורבים בדבר: מלחמה זו תעלה בדם כפשוטו. היהדות החרדית לא תיתן לבנותיה ללכת אל לשכות הגיוס ולא לשנות את המצב הקיים כי בנפשנו ובנפש דורותינו הדבר, ולא נסכים להפקירו בעד שום תמורה והסכם שבעולם".

לסיום הם כותבים: "התעשתו ברגע האחרון, ראו והביטו עד היכן דרך הפשרות מביאה לשנות דבר שהיה מוסכם וברור לכל בר דעת מיסודם והנהגתם של גדולי הדור העבר. עשו ככל שביכולתכם שהיום הזה לא ייקבע כיום בכיה לדורות אם חס וחלילה תעבור ההחלטה לשנות את התקנון ולהפוך סדרי בראשית".

"היו נכונים למלחמת אש קודש", חותמת 'העדה החרדית' את הכרוז.

לכתבה: http://www.kikar.co.il/263952.html

===============
הערות מערכת 0202:

[1] הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, קיימה אמש (ג') דיון בתקנות שירות ביטחון העוסקות בבחינת מתן פטור לבנות מטעמי הכרה דתית.
[2] העדה החרדית היא קבוצה בתוך הציבור החרדי בישראל, המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. מבחינה רעיונית, אנשיה מחשיבים עצמם כממשיכי דרכם של בני היישוב הישן בקיום אורח חיים מתבדל וסגור.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1823623997656300