Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

הפגישה בין הגר"ד יוסף לגר"מ מאזוז הסתיימה ללא תוצאות

*במשך כשעתיים נועדו חבר המועצת של ש"ס, הגאון רבי דוד יוסף, ומנהיגה הרוחני של מפלגת 'יחד', הגאון רבי מאיר מאזוז, אך לאור חילוקי הדעות הפגישה הסתיימה ללא תוצאות*

פרסום ראשון: במשך כשעתיים נועדו הבוקר (חמישי) חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי דוד יוסף, ומנהיגה הרוחני של מפלגת 'יחד', ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון רבי מאיר מאזוז.

הרבנים שוחחו ביניהם על האפשרויות השונות העומדות על הפרק לאיחוד בין ש"ס לבין הרב מאזוז, לאחר שבבחירות הקודמות תמך במפלגת 'יחד' של אלי ישי שלא עברה את אחוז החסימה.

ל"כיכר השבת" נודע כי הפגישה הסתיימה ללא תוצאות, לאחר שהגר"ד יוסף הבהיר בפגישה כי ש"ס לא מוכנה להתפשר על העברת תפקיד כלשהו במערכת הפוליטית לאלי ישי.

מנגד, הגר"מ מאזוז הבהיר כי "כל מה שאלי ישי עשה היה על דעתי, אני לא הולך לבגוד בו".

עוד נודע ל"כיכר השבת" כי הרב דוד יוסף הציע לרב מאזוז מקום לנציגו בשביעייה הראשונה של ש"ס, כאשר אחד השמות שהועלו היה ניר אריאל, יו"ר 'יחד' בעיריית בני ברק.

בעקבות כך, הסתיימה הפגישה ללא תוצאות וכפי הנראה לא יערכו פגישות נוספות בנושא הזה.

https://bit.ly/2IoyLyr
=====

#שס #הרב_מזוז #אלי_ישי #ספרדים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2380086362010058