Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

יו"ר מפלגת 'נ נח' ל'בחדרי': נקבל 120 מנדטים

בזמן שבכנסת זורמים כל העת עוד ועוד מפלגות על מנת להגיש את רשימתן לכנסת ה-21 – בשעות האחרונות הגיע גם משה אופיר, המועמד לכנסת מטעם מפלגת 'כולנו חברים נ נח', וסיפר ל'בחדרי חרדים' על מצע המפלגה ועל השאיפות הפוליטיות • צפו בריאיון

https://bit.ly/2BFSggn
=====

#נ_נח #בחירות

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2380091505342877