Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

פסק נדיר: בחורה חרדית תינשא למרות היותה בת 17

*פסק נדיר של בית משפט לענייני משפחה בירושלים התיר לבחורה חרדית מביתר עילית להינשא – בניגוד לחוק למרות היותה בת 17 בלבד, כאשר החוק מתיר נישואין מגיל 18*

פסק נדיר של בית משפט לענייני משפחה בירושלים התיר לבחורה חרדית מביתר עילית להינשא בניגוד לחוק למרות היותה בת 17 בלבד, כאשר החוק מתיר נישואין מגיל 18 ומעלה.

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים אישר בסוף השבוע לקטינה חרדית תושבת ביתר עילית להינשא בעוד כחודשיים וחצי לבן זוגה, בחור ישיבה מירושלים, הבוגר ממנה בשנה בלבד. כיוון שעל פי החוק ניתן להתחתן רק מעל לגיל 18, עתרו בני הזוג לבית המשפט לענייני משפחה נגד לשכת היועץ המשפטי לממשלה שהתנגדה לנישואין.

בבקשתם טענו בני הזוג כי דחיית החתונה תגרום לעוגמת נפש לזוג, ובעיקר לכלה הקטינה, שכן מועד החתונה כבר נקבע, האורחים הוזמנו ונבחר אולם שמחות. עוד טענו בני הזוג והוריהם כי דחיית החתונה תסב לבני הזוג נזקים כספיים.

בעתירה הוגשה בקשה לאשר לקטינה בת ה-17 להתחתן עם בגיר כבן 18, השניים ציינו בתביעה כי הם לא ידעו על האיסור להינשא מתחת לגיל 18. בנוסף, ציין החתן החרדי כי הוא מכבד את חוקי המדינה בשל כך ש"דינא דמלכותא דינא" [1].

עו"ד מאיר הלר שייצג את בני הזוג מסר ל'כיכר השבת' כי "השופט התרשם מכך שבני הזוג לא התעלמו מהחוק במכוון. באורח נדיר התיר השופט אורן אליעז לבני הזוג להינשא למרות התנגדות המדינה, ולמרות שלא הוצגו נסיבות מיוחדות המצדיקות את הנישואין המקודמים".

https://bit.ly/2E6axUs
=====

הערות מערכת 0202:

[1] 'דינא דמלכותא דינא' – (מארמית) איסורים לפי החוק המדינתי אסורים גם לפי החוק ההלכתי, כלומר, התורה מורה שצריך לקיים את דיני המדינה.
ישנה מחלוקת הלכתית האם 'דינא דמלכותא דינא' נאמר רק במלכות של גויים או גם במלכות של יהודים. כך, שחלק מהרבנים סוברים שאין חובה לקיים את דיני מדינת ישראל.

#דינא_דמלכותא_דינא #חתונה #קטינים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2385495601469134