Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך 'כל זמן'

צפו: תפילה בשפת הסימנים

*מאות חירשים וכבדי שמיעה נטלו חלק בשבת גיבוש והתעלות שארגנה 'שמעיה' [1] במירון • במוצאי השבת התקיימה תפילה מרגשת בשפת הסימנים בציון הרשב"י • צפו בתיעוד*

מרגש: מאות חירשים וכבדי שמיעה השתתפו בשבת גיבוש והתעלות מיוחדת במירון, שנערכה ביוזמת ובהפקת 'שמעיה'.

לרשות המשתתפים עמד מתחם לינה מפואר. המשתתפים נהנו מ-3 סעודות שבת עשירות ומפוארות כיד המלך, באווירה מרגשת ומעצימה.

מי שהוביל את השבת הוא הרב דוד רוימי שסחף את המשתתפים בשירה אדירה ודברי חיזוק, בשפת הסימנים.

ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי התלווה אף הוא לשבת המיוחדת, במהלכה נשא דברים ושוחח עם המשתתפים.

השבת המיוחדת הסתיימה באירוע מיוחד ומרגש בציון הרשב"י, במסגרתו קראו המשתתפים את פיוטי מוצ"ש בשפת הסימנים, ולאחר מכן נערכה הדלקה לכבודו של התנא האלוקי רשב"י, כשגם פיוטי 'בר יוחאי' ו'ואמרתם כה לחי' נהגים באופן דומה.

לאחר מכן חזרו המשתתפים לביתם באוטובוסים מיוחדים שהעמידה 'שמעיה' לרשותם. המשתתפים הודו מקרב לב להנהלת 'שמעיה' על השבת המיוחדת והמרוממת, וציינו כי היא מהווה עוד חוליה בשרשרת הפעילות המבורכת והנחוצה של 'שמעיה' למען כבדי השמיעה בישראל.

ב'שמעיה' מסכמים בסיפוק את השבת המוצלחת ומדגישים את התרומה הרבה שיש בה לציבור כבדי השמיעה. "זה עוד חלק מהמאמצים שאנחנו עושים כדי לשלב חרשים בקהילה, לתת להם אפשרות ליהנות ולהשתתף בפעילויות מונגשות. קשה להכביר במילים על התועלת שיש בשבת כזו – כמו גם בפעילויות דומות – למשתתפים ובני משפחותיהם", אומרים בארגון.

https://bit.ly/2NqdXWe
=====

#שפת_הסימנים #שמעיה #תפילה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2386963364655691