Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך כל הזמן

משלחת הבכירים בישיבה הפסטורלית בליפתא

*סגן ראש העיר מלווה בדרג המקצועי בעירייה, הגיעו לישיבת 'נועם השם' לנוער מתמודד שבמורדות הכפר ליפתא • החזון: מרכז עירוני לנוער נושר מכל הבירה*

ממשיכים לחבק את הנוער החרדי המתמודד: חברי סיעת ש"ס ירושלים הגיעו השבוע לביקור בישיבת "נועם השם" הממוקמת במורדות הכפר ליפתא שבמבואות המערביים של העיר. הם פגשו את הבחורים, המשלבים שם לימוד תורה יחד עם פעילות חברתית, מלאכה ותרומה לקהילה, וקיבלו סקירה על המקום מפי מנהל המוסד, הרב יהודה אפרתי.

את הסיור הוביל סגן ראש העיר צביקה כהן, יו"ר ש"ס ומחזיק תיק הכספים בעירייה, העומד לימין הישיבה הייחודית מאז הקמתה. יחד איתו הגיע גם חבר המועצה צביקה אסולין, כיום מחזיק תיק הספורט וקידום נוער, שדאג לרווחת התלמידים עוד כשהיה מחוץ למערכת הפוליטית.

לסיור הצטרפה מנהלת אגף הספורט החרדי בעיריית ירושלים, גב' דגנית פחימה, לה היכרות קרובה עם הפעילות במקום, ועכשיו הייתה לה ההזדמנות לבחון את הצרכים מקרוב.

חברי המועצה והגורמים המקצועיים עמדו מקרוב על הפעילות הלימודית והחינוכית של הישיבה בליפתא. הם שמעו על התלמידים – נערים נורמטיביים, בנים למשפחות חרדיות טובות, שהתחנכו בישיבות מובחרות ופרשו מהן כל אחד מסיבותיו, ועל המוסד, השם את הדגש על יחס חם לכל תלמיד ועל חניכה פרטנית אישית, מתוך גישה טיפולית ובמטרה לרומם את אותם בני נוער.

האורחים התרשמו לטובה מהנעשה במקום, ובסיום הביקור אמרו כי יעשו כל שביכולתם כדי לסייע למוסד ולתרום להמשך צמיחתו. לדברי חברי המשלחת, בפעילות הענפה של הישיבה ובתוכניות הייחודיות המתקיימות בה גלום פוטנציאל גדול להפיכת המקום למרכז עירוני של נוער נושר מכל רחבי ירושלים (ולא רק מבין תלמידי הישיבה), שימצא בו קורת גג ואוזן קשבת למצוקותיהם.

https://bit.ly/2WYzQAi

=====

#נוער_נושר #שס #ליפתא

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2365791936772834