Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

*הקשיש שמקפיד לנקות את בית הכנסת בעצמו*

כבר למעלה מ-40 שנה מידי יום חמישי בלילה, מנקה משה פרידמן בן ה-80, את בית הכנסת של שכונת בתי ניטיין במאה שערים.

את ה'תפקיד' הוא קיבל בירושה מאביו שירש את התפקיד מסבו. פרידמן מספר שאביו לא הסכים בשום פנים ואופן שגוי ינקה את בית הכנסת.

לכתבה;https://bit.ly/2BzUCfT

צילום; חיים גולדברג.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2284473384904690