Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

לאחר הפגנות סוערות: משתמט 'הפלג' ישוחרר בעונש קל

*סוף טוב לעצור 'הפלג הירושלמי' [1], לא רק שנגזר עליו עונש קל – יחסית לקודמיו, הוא ישוחרר כבר בשישי הקרוב לאחר ניכוי תקופת מאסרו עד כה *

כחודש לאחר מעצרו, תלמיד ישיבת בריסק [2] שהואשם בהשתמטות משירות צבאי במשך כשלוש שנים, ישוחרר ביום שישי.

מהפרטים שפורסמו ב'בחדרי חרדים' עולה כי התלמיד, יצחק אריה, הלומד בישיבת בריסק בירושלים, נעצר והואשם בהשתמטות משירות צבאי למשך כשלוש שנים, והפרקליטות ביקשה להטיל עליו עונש מאסר ממושך.

למרות שבעבר קיבלו עצורי 'הפלג הירושלמי' עונש מאסר של 90 יום על השתמטות של שלוש שנים, ל'בחדרי חרדים' נודע כי פרקליטו עו"ד מנחם שטאובר, הצליח להגיע עם הפרקליטות הצבאית להסדר, לפיו יצחק ירצה עונש מאסר למשך 37 יום בלבד, הסדר קיבל תוקף בבית הדין הצבאי ביפו.

לאחר ניכוי ימי המחבוש שכבר ריצה, ובניכוי ימי המעצר המנהלי, יצחק אריה צפוי להשתחרר ביום שישי הקרוב לביתו, לאחר מכן הוא אמור להתחיל בהליכי גיוס, אלא אם כן יקבל פטור משירות צבאי.

במהלך ימי מעצרו, התקיימו שתי הפגנות מטעם ה'וועד להצלת עולם התורה' של הפלג הירושלמי, אחת בירושלים ואחת בבני ברק. במהלך ההפגנות, הכבישים היו חסומים למשך מספר שעות מבלי שהמשטרה הצליחה לפנות אותם מהכביש, כך שהתנועה הייתה חסומה לפרק זמן ממושך. עשרות נעצרו במהלך ההפגנות וכולם שוחררו.

לכתבה; https://bit.ly/2SjX2X5
=====

הערות מערכת 0202:

[1]הפלג הירושלמי: כינויה של קבוצה בציבור החרדי-ליטאי, הונהגה ע"י הרב שמואל אוירבאך ז"ל. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לשם קבלת פטור משירות.
[2]בריסק – זרם חרדי ליטאי, השם דגש על דקדוק בקיום המצוות ואינו משתתף בבחירות. ישנן כמה ישיבות בירושלים הנקראות 'ישיבת בריסק'. הישיבות אינן לוקחות כסף מהמדינה ומתייחדות בשיטת לימוד שונה משאר הישיבות הליטאיות.

#הפלג_הירושלמי #עריק

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2286364651382230