Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

הראשון לציון[1] והראב"ד[2], ניפצו את האייפד

*במהלך תפילת מנחה של צום השובבי"ם[3] ניגש צעיר אל הראב"ד הגאון רבי ברוך שרגא וביקש להיפרד ממכשיר האייפד, הגאון רבי ברוך, יחד עם הראשון לציון הגאון רבי שלמה עמאר, שברו את המכשיר*

עם תחילת ימי השובבי"ם התקיים אמש (שני) מעמד תיקון שובבי"ם בבית מדרשו של ראש בד"ץ 'אור שרגא' הגאון רבי ברוך שרגא בשכונת גבעה הצרפתית בירושלים בהשתתפות הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר.

רגעי השיא במעמד התיקון, היה עם שקיעת החמה רגעים ספורים לפני צאת הצום, כשצעיר מבין המתפללים הגיש בעיניים דומעות לעיני הקהל את מכשיר 'האייפון' למרא דאתרא[4] הגאון רבי ברוך שרגא, מתפללים זריזים החישו פטיש לידי הרב שרגא אשר שבר את המכשיר לרסיסים וקרא בקול רם, 'הנני מכון ומזומן לקיים מצוה "ובערת הרע מקרבך!'".

לכתבה; https://bit.ly/2EMS95V
=====

הערות מערכת 0202:

[1] הראשון לציון – תוארו של הרב הראשי הספרדי (תואר שממשיך איתו גם לאחר תום כהונתו כרב ראשי).
[2]ראב"ד – ראש אב בית דין.
[3]שובבי"ם – תקופת שובבי"ם מתחילה כשבועיים אחרי חנוכה ומסתיימת לקראת ראש חודש אדר. ישנם הנוהגים לצום בימי שני וחמישי בשבועות אלו.
[4]מרא דאתרא – רב המקום.

#אייפון #ראשון_לציון #ספרדים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2287721127913249