Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

*'הפלג' [1] בקואליציית ליאון – מה התיק שקיבלו?*

*סיעת בני תורה חתמה בשעה האחרונה על הסכם קואליציוני עם משה ליאון וקיבלה תיק בריאות הציבור וכן הבטחות נוספות לגבי תפקידים והקצאות*

פרסום ראשון: סיעת 'בני תורה' בירושלים חתמה בשעה האחרונה על הסכם קואליציוני עם משה ליאון, כך נודע ל'בחדרי חרדים'.

על פי הסיכום, נציגם בעיריית ירושלים חיים אפשטיין יחזיק בתיק הבריאות העירונית, שבתחום אחריותו ניתן למצוא את טיפול טיפות החלב ברחבי העיר.

עוד סוכם, כי אפשטיין יחזיק בעוזר נוסף וכן סוכם על מספר הקצאות שיקבלו מוסדות בני תורה ברחבי העיר ירושלים.

ראש העיר משה ליאון אמר עם חתימת ההסכם הקואליציוני, "כפי שאמרתי תמיד, אהיה ראש העיר של כולם וכולם יהיו חברים בקואליציית ליאון שתשרת את כל תושבי ירושלים ללא הבדלים".

כזכור, סיעת בני תורה תמכה באופן רשמי בראש העיר החילוני עופר ברקוביץ, שהפסיד את הבחירות ונותר באופוזיציה.

בתוך כך, בשעה הקרובה צפויים צוותי המו"מ של 'אגודת ישראל' להיוועד לפגישה נוספת עם משה ליאון וצוות המו"מ מטעמם בכדי לנסות ולהגיע לסיכומים.

לכתבה; https://bit.ly/2AgTrSR
=====

[1]הפלג הירושלמי – כינויה של קבוצה בציבור החרדי-ליטאי אשר הונהגה ע"י הרב שמואל אוירבאך ז"ל. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי, בין השאר, בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לשם קבלת פטור משירות. מפלגת הפלג נקראת 'בני תורה'.

#בחירות_מקומיות #הפלג_הירושלמי

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2287932947892067