Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

*הרבי יצא בריקוד סוער במסיבה ליתומים*

מסיבת מלווה מלכה[1] מיוחדת נערכה בסלון ביתו של האדמו"ר מבעלזא ברחוב דובר שלום בירושלים, לבחורים וילדים יתומים במסגרת "אנו בניך".

במהלך המסיבה רקד הרבי במשך דקות ארוכות לניגון השיר "צווה ישועות יעקב".

לכתבה; https://bit.ly/2LAGZ4G
=====

הערות מערכת 0202:

[1] מלווה מלכה – ארוחה שנוהגים לערוך לאחר צאת השבת כדי ללוות את המלכה, השבת, בצאתה בסעודה ובשירה. מכונה גם "סעודת דוד המלך".

#יתומים #בעלזא #מלווה_מלכה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2288148831203812