Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חרדים 10 – הדף הרשמי

פועל ניקיון ערבי בביתר עלית מצא מעטפה עם אלפי ש"ח. מה עשה?

*במקום לקחת את הכסף לעצמו, הוא ביקש לקיים מצוות השבת אבידה • מכיוון שאינו יודע לקרוא עברית, ביקש מאנשים ברחוב לתרגם לו מודעות 'השבת אבידה' • איך זה נגמר?*

סיפור לא שגרתי: חוסיין אל פארחין, תושב אחד הכפרים באזור, הוא פועל ניקיון ערבי בעיר החרדית ביתר עילית.

בשבוע שעבר, באמצע עבודתו בניקיון רחובות ביתר, שם לב למעטפה מונחת על המדרכה. כשהרים אותה, גילה בתוכה ערימת שטרות עבה – 3,400 שקלים במזומן.

במקום למהר לתחוב את ערימת השטרות לכיסו, הוא החליט להשיב את האבידה לבעליה – והחל לשאול את העוברים והשבים האם מישהו איבד משהו…

כשלא עלה בידו, החל לחפש מודעות "השבת אבידה" על לוחות המודעות.

אלא שהוא אינו יודע לקרוא עברית, וביקש לצורך כך מאנשים ברחוב לתרגם עבורו את המודעות בתחנות האוטובוסים.

למרבה הנס, המאבד שלא נואש, תלה מודעות, וכך בתוך זמן קצר הוא זכה לטלפון מחוסיין, שבישר לו על מציאת אבידתו היקרה.

מסתבר, כי הילד נשלח להביא את המעטפה, אך זו נפלה מכיסו.

בעירייה זימנו את הפועל ללשכת ראש העיר, יחד עם מנהליו באגף הטכני של העירייה, והעניקו לו תעודה הוקרה לצד מתנה סמלית, כאות הערכה על התנהגותו.

לכתבה; https://bit.ly/2BEutMY
=====

#השבת_אבידה #ביתר_עילית

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2289080314443997