Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

מרגש: משפחת החסד הירושלמית מצאה את קרוביה לאחר עשרות שנים

*בני משפחת ברוין מירושלים, המוכרים בכל העיר כחסידי תולדות אהרן המתפעלים מערך עזרה רפואי מסועף, גילו לאחרונה כי אח אביהם לא נרצח בשואה וצאצאיו קיימים, ויצרו קשר*

אין ירושלמי שאינו מכיר את משפחת ברוין ממאה שערים, הבולטים כחסידי תולדות אהרן[1] שמתפעלים מערך עזרה רפואית באמצעות הארגון 'יד אברהם' שהקימו. כעת – המשפחה אמורה להתרחב…

לפני כמה שנים נפטר ניצול השואה הרב אשר אנשיל ברוין זצ"ל, אביו של העסקן הרפואי הרב שמעון ברוין וחמיו של הרב יעקב שישא.

ר' אנשיל ברוין סיפר כל ימיו שיש לו אח בשם יעקב ברוין, שנלקח בשבי מהונגריה לרוסיה בידי הנאצים, כשהפעם האחרונה שהוא ראה אותו היתה לפני 77 שנה, לפני שנשבה.

האח שנותר לפליטה והקים את משפחתו המפוארת בירושלים קבע את כ' סיוון כיום 'יארצייט'[2] לאחיו, וציין אותו תמיד כמי שלא נודעו עקבותיו.

כפי שנודע ל"כיכר השבת", לפני שבועיים הגיע מייל לרב יעקב שישא, בנו של ר' אנשיל ז"ל, בו הוא נקרא ליצור קשר עם שולחו. כשהוא התקשר, הוא מגלה על קו הטלפון שהדובר הינו בן דודו – שמעולם לא ידע על קיומו.

בן הדוד "החדש" סיפר כי הוא נכדו של יעקב ברוין, האח האבוד, שמתברר כי נפטר ברוסיה בשנת תשמ"ב והותיר אחריו שני בנים, כולם שומרי תורה ומצוות.

בקרוב יפגשו משפחת ברוין מירושלים עם בני הדודים שהתגלו אחרי עשרות שנים, למפגש היסטורי-משפחתי מרגש במיוחד.

https://bit.ly/2rZvc6Z
=====

הערות נערכת 0202:

[1] חסידות תולדות אהרון – חצר חסידית ירושלמית מאנשי היישוב הישן המשתייכת ל"עדה החרדית". החסידות מתאפיינת בקנאות דתית ובהתנגדותה לציונות. מרכז החסידות בשכונת מאה שערים בירושלים.
[2]יארצייט – יום השנה.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2296819503670078