Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

מתחזקות יחד: בגור יקיימו כנס לאימהות העלטער'ס[1]

*אימהות לבחורים המבוגרים מחסידות גור[2] יתכנסו ביום ראשון הקרוב ערב ראש חודש שבט, בהשתתפות הרבנית מגור*

בחסידות גור יקיימו בירושלים ביום ראשון הקרוב כ"ט טבת, ערב ר"ח שבט, כנס לאימהות הבחורים המבוגרים מהחסידות, שעוד לא מצאו את זיווגם.

הכנס מתקיים ביוזמת הרבנית מגור, שאף תישא דברים בכנס, שראשיתו תהיה בבית המדרש של חסידות גור בשכונת גאולה בירושלים.

כמו כן יינשאו בכנס דברי חיזוק מהמשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן שליט"א, ותתקיים סעודת ר"ח באולמי בית ישראל.

בכנס יתקיים גם שיח מחנכים מנציגי הישיבות, שיטכסו יחד עצה כיצד ניתן לפתור את הבעיה הבוערת בחסידות הסגורה.

https://bit.ly/2AmZ3ej
=====

הערות מערכת 0202:

[1] אַלטֶער – בתרגום מילולי מאידיש "מבוגר", כינוי בציבור החרדי האשכנזי לבחור ישיבה שנשאר רווק בגיל מבוגר יחסית. לקבוצה המבוגרת בישיבה קוראים אלטער'ס.
[2] חסידות גור נוסדה ע"י הרב יצחק מאיר אלתר מהעיירה גורה שבפולין והיא החצר החסידית הגדולה בישראל.
החסידות מתאפיינת בהשפעה פוליטית, תקשורתית וחינוכית רבה ובסדרת תקנות ונוהגים בנושאי אירועי שמחה, דיור, זוגיות, הפרדה מגדרית ומיניות.
האדמו"ר הנוכחי הוא רבי יעקב אריה אלתר. האלפון של החסידות בשנת 2018 כלל כעשרת אלפים וחמש מאות משפחות, ובהן כ-50 אלף נפש.
יעקב ליצמן סגן שר הבריאות וחבר מפלגת אגודת ישראל הנו חסיד גור.
[3]לפוסט קודם בנושא אלטער'ס; https://bit.ly/2C5605k

#גור #אלטערס

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2296831747002187