Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך המבשר

היום [יום חמישי]: השלב השני במבחן הארצי של 'דגל ירושלים'[1] על ספר 'הלכות לשון הרע ורכילות' [2] לזכרו של מרן הגראי"ל [הגאון רבי אהרן יהודה לייב] שטיינמן זצ"ל [זכר צדיק לברכה] [3]

מועד המבחן נדחה ונקבע ליום 'השלושים' לסילוקו לישיבה של מעלה ■ מוקדי המבחן יהיו במוסדות החינוך ובישיבות הערב של 'דגל ירושלים'

ביזומת ובפעילות 'קרן התרבות דגל ירושלים' יצעדו היום, יום ה' כ"ד בטבת, כרבבת תלמידים אל שלב ב' של המבחן הארצי בספר הלכות לשון הרע ורכילות', וזאת כתום מסכת חזרה ושינון, שנמשכה שבועות וחודשים על המכלול המסועף של דיני שמירת הלשון בין כתלי מוסדות החינוך.

לנקודות שיא הגיעו בימים האחרונים החזרה והשינון של המוני ילדי החמד, אשר בהתמדה מופלאה התייגעו בלימודי שמירת הלשון, כחברותות וכיחידים, לקראת השלב השני והמסכם במבחן הארצי.

[…] כצעד נוסף להעמקת תודעת המבחן והנחלת ערכי שמירת הלשון בקרב הנוער הצעיר, העניקה 'דגל ירושלים' לכל נבחני שלב א', שהתקיים לפני מספר חודשים במוסדות החינוך ובישיבות הערב, את אלבום 'על קצה הלשון', מבית 'אוצרות'. האלבום, בנוי בצורת קלפים, ובהם איורים וציורים הממחישים מכלול רחב, שכיח ותמציתי של עניני שמירת הלשון, כמו: דברי מוסר, הלכות לשון הרע, אופנים מסוימים של לשון הרע, לשון הרע ברבים, אבק לשון הרע, שמיעת לשון הרע, לשון הרע לתועלת ועוד כהנה וכהנה.

======
הערות מערכת 0202:
[1] קרן התרבות דגל ירושלים – קרן לעידוד לימוד ההלכה, הפועלת משנת 1967. במסגרת זו מארגנת הקרן ערבי לימוד בשבתות ובשעות הערב, וכן מארגנת מבחנים נושאי פרסים לילדים.
[2] הלכות לשון הרע ורכילות – סדרת ספרים המבוססת על ספרו של רבי ישראל מאיר הכהן: "חפץ חיים" על הלכות לשום הרע ורכילות.
[3] הרב שטיינמן – היה מנהיג רוב הציבור החרדי-ליטאי, נפטר לפני כחודש.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1818708854814481