Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

לכבוד העריק ששוחרר: מילים חדשות לפיוט "אשורר שירה"

מילות השיר:
אשורר שירת עולם התורה
על עלם פז אשר נתפס, הושלך הבורה

בן עליה, על פניו זוהר
כמו יוסף בבית הסוהר
למען שמו, שליח עמו, בלי שום פשרה

פזמון…

אשרי הגבר על יצרו גובר
יושב בכלא ולא ישבר
והוא יחיד וכולם מעבר, נלחם על התורה

פזמון…

כמו אריה, כמו חומה
אתה מגן על האומה
בדרך סבא – איש מלחמה, איש מלחמה

פזמון….

עמוד עמוד, עמך כולם
עמנו קל, בורא עולם
והוא יוצר כל והוא בורא כל – למען התורה!

פזמון…

ונגד גזרות מלכות הרשע
נרעישה עולם, ואותו נרעידה
בתוך מי בואש, לא נאמר נואש, בעוז ובגבורה

פזמון…

מעריצים את שלוחנו, ונילחם בכל כוחנו
עד יקרב יוצר רוחנו את יום הבשורה

*העריק יצחק אריה, שוחרר ביום שישי מהכלא הצבאי לאחר 31 ימי מאסר. אמש נערכה לכבודו קבלת פנים, במהלכה נחשף שיר לכבודו – מילים חדשות לפיוט "אשורר שירה" שחיבר סבו זצ"ל*

ביום ששי שוחרר מכלא 4, הבחור יצחק מאיר אריה, שנידון למאסר של שלושים יום בכלא הצבאי לאחר שהוגדר כ'עריק'. הבחור הוא תלמיד ישיבת בריסק [1] ונמנה על תלמידי הישיבות מ'הפלג הירושלמי' [2] שמסרבים להתייצב בלשכת הגיוס כפי הוראת הגר"ש אוירבך זצ"ל, לאחר שחרורו הוא זכה לשורת אירועים של קבלות פנים על-ידי פעילי 'הפלג' ובהשתתפות רבנים וראשי ישיבות.

יצחק אריה נחשב למיוחס בעולם התורה הספרדי, הוא בנו של הגר"ש אריה זצ"ל, שהיה ראש ישיבת 'אור התלמוד' ונפטר לפני כשנה. מצד אמו הוא נכדו של הגאון רבי גבריאל טולידנו זצ"ל, ראש ישיבת 'אור ברוך' בירושלים, שהיה נכדו של הגאון רבי רפאל ברוך טולידנו זצוק"ל, רבה של מקנס, אביהם וסבם של כל ראשי הישיבות ממשפחת טולידנו.

רבי רפאל ברוך נודע בזכות נאום דרמטי שנשא בכנסייה הגדולה החמישית של אגודת ישראל בשנת תשכ"ד (1964) בו ביכה את הקלקול הרוחני בקרב בני עדות המזרח שעלו לארץ ונטשו את מורשת אבותיהם. באותו נאום האשים את הציבור הדתי והחרדי שנהגו באדישות ולא פעלו די הצורך להציל את הנוער הספרדי, כשהוא צועק בבכי: "ואיך אעלה אל אבי והנער איננו אתי".

רבי רפאל ברוך טולידנו זצ"ל חיבר פיוט עם המילים "אשורר שירה לכבוד התורה", שנהוג בקרב עדות המזרח לזמרו בעת ההקפות בשמחת תורה ובאירועים של הכנסת ספר תורה.

מטעם ה"הוועדה להצלת עולם התורה" הקליטו באולפן רת הפיוט "אשורר שירה" עם מילים חדשות, שנכתבו בזכות השראה של האסיר המשוחרר.

הפיוט החדש הושמע אמש (מוצאי שבת) באירוע קבלת הפנים שנערכה לאסיר.

https://bit.ly/2SmGKwC
======

הערות מערכת 0202:

[1]הפלג הירושלמי – כינויה של קבוצה בציבור החרדי-ליטאי אשר הונהגה ע"י הרב שמואל אוירבאך ז"ל. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי, בין השאר, בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לשם קבלת פטור משירות.
[2]בריסק – זרם חרדי ליטאי, השם דגש על דקדוק בקיום המצוות ואינו משתתף בבחירות. ישנן כמה ישיבות בירושלים הנקראות 'ישיבת בריסק'. הישיבות אינן לוקחות כסף מהמדינה ומתייחדות בשיטת לימוד שונה משאר הישיבות הליטאיות.

#ספרדים #הפלג_הירושלמי #עריק

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2294992960519399