Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

ומי ברשימת עשירי הארץ? הרבי מגור [1]

הבוקר מפרסם העיתון הכלכלי דה מרקר, לקראת סוף השנה האזרחית, מגזין מיוחד ובו בין השאר את רשימת האנשים העשירים ביותר בישראל.

ברשימה, כמו בכל שנה, מספר אנשים חרדיים, ובהם האב והבן מיכו ויצחק מירילשווילי שהונם נאמד ב-1.8 מיליארד דולר.

עוד ברשימה: דן גרטלר שהונו בשווי 1.2 מליארד דולר, לאחר ירידה מ-2017 אז הונו נאמד ב-1.5 מיליארד דולר.

ברשימה מופיעים גם האדמו"ר מגור, שהונו מוערך בלא פחות מאשר 215 מליון דולר, והאדמו״ר רבי פנחס אבוחצירה, שהונו נאמד ב-100 מליון דולר.

========
הערת מערכת 0202:

[1] חסידות גור נוסדה ע"י הרב יצחק מאיר אלתר מהעיירה גורה שבפולין והיא החצר החסידית הגדולה בישראל.
החסידות מתאפיינת בהשפעה פוליטית, תקשורתית וחינוכית רבה ובסדרת תקנות ונוהגים בנושאי אירועי שמחה, דיור, זוגיות, הפרדה מגדרית ומיניות.
האדמו"ר הנוכחי הוא רבי יעקב אריה אלתר. האלפון של החסידות בשנת 2018 כלל כעשרת אלפים וחמש מאות משפחות, ובהן כ-50 אלף נפש.
יעקב ליצמן סגן שר הבריאות וחבר מפלגת אגודת ישראל הנו חסיד גור.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2275504439134918