Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

בכיר 'הפלג הירושלמי' [1] תוקף את ליאון: "שמעת פעם כזה דבר?"
היום תאשר הוועדה המחוזית של ירושלים את שיפוץ הכותל הרפורמי, כשזה עובר בשקט מצד החרדים, הן במועצה והן בכנסת | מי שיוצא בתקיפות נגד, הוא סגן ר"ע ירושלים לשעבר יהושע פולק, המשתייך ל'פלג' שמבין כי ליאון החליט לגלגל זאת אל המחוזי, מכיוון שאין שם רוב חרדי.

בהקלטה שהגיעה לידי 'בחדרי חרדים', נשמע פולק אומר: "מנכ"ל העירייה כותב מכתב שכל הרבנים נגד זה, הולך מנכ"ל העירייה בשם ראש העירייה החדש, שהוא קם על ידי החרדים ואומר אנחנו מסתלקים מזה, תדונו אתם, תאשרו את זה".

"שמעת פעם כזה דבר?", תוהה פולק בפני בן שיחו, "תאר לך שהוא יגיד מחר אנחנו מסתלקים במתחם התחנה רוצים לעבוד בשבת, אנחנו מסתלקים… מהיתר, אנחנו רוצים לעבוד לשבת".

פולק מסיים את דבריו ואומר; "זה לא יאומן, בדיוק הפוך, היית צריך לכתוב מכתב אני ידון בזה", תוך שבכוונתו להביא את זה לוועדה המקומית שם קיים רוב חרדי ולהפיל את ההצעה.

כאמור, בכנסת ובמועצת העיר שותקים בימים האחרונים לנוכח מה שנראה כמחטף יזום, להעביר את האישורים לשם שיפוץ מתחם הכותל הרפורמי.

'בחדרי חרדים' פנה בימים האחרונים לכלל ראשי הסיעות החרדיות, שסירבו להתייחס לעניין, מלבד יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, המשמש גם כשר לשירותי דת, שאמר ל'בחדרי חרדים', "כפי שהכרזתי לא פעם – קדושת הכותל המערבי חלה לכל אורכו, מתחילתו ועד סופו, ללא יוצא מן הכלל ואין לי שום כוונה לשנות זאת".

דרעי הסביר כי, "אישור הועדה המחוזית מחר היא החלטה תכנונית אשר איננו יכולים להתערב בה, אך אינה משנה את תקנות ואופי המקום. העבודות במקום יארכו פרק זמן ממושך וגם לאחריהן ייאסר על תפילה מעורבת במקום".

לכתבה המלאה: http://www.bhol.co.il/news/961766

=========
הערת מערכת 0202:

[1] הפלג הירושלמי – מיעוט מקרב הציבור החרדי – ליטאי, המתנגד להתייצבות בחורי הישיבות בלשכת גיוס, גם לצורך דיחוי השירות. בבחירות האחרונות הפלג תמכו בברקוביץ בניגוד לשאר הליטאים שהצביעו לליאון.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2275500455801983