Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אידישע פוסט [1]

*מחקר חדש מגלה: הוצאת אברכים מהכוללים לשוק העבודה, תגדיל את שיעור העוני במגזר החרדי*

*"הפתיחות לעולם החילוני, והחלפת עולם הערכים היא זו שעלולה להביא את אותם אנשים לחוסר שביעות רצון מאיכות החיים שלהם"*

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אמנם טוענת כי 53% מהחרדים מצויים מתחת לקו העוני – רמה דומה לזאת שקיימת במגזר הערבי, ושיעור גבוה משמעותית מזה הקיים בציבור החילוני. ואולם למרות הנתונים המובהקים – קיים פרדוקס: החרדים לא תופסים את עצמם כעניים ולא מתנהגים ככאלה.

לפי נתונים ומחקר חדש של המכון החרדי למחקרי מדיניות, שהתפרסמו לראשונה בגלובס, לא פחות מ-71% מהחרדים מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת פחות משני שלישים מהיהודים הלא חרדים ו-53% מהערבים הישראלים.

יתרה מכך, רק מעט פחות מ-8% מהחרדים חשים שהם עניים, נתון כמעט זהה לנתון בקרב היהודים הלא חרדים. במדד שביעות הרצון הכללי מהחיים, הנתונים בכלל מרקיעים שחקים. יותר מ-98% מהחרדים מדווחים על שביעות רצון מחייהם.

זה לא רק עניין של הרגשה. פחות מ-10% מהחרדים נאלצו בשנה החולפת לוותר מדי פעם על אוכל בשל מחסור בכסף, לעומת 5.6% בקרב היהודים הלא חרדים ויותר מ-14% אצל הערבים.

רמת הבריאות במגזר החרדי היא מהטובות בישראל, וכך למשל תוחלת החיים של תושבי בני ברק, עיר חרדית ברובה, כמעט זהה לזה של תושבי גבעתיים, אף שזו אחת מהערים העניות בישראל.

אם מתייחסים למדדים פרטניים המתייחסים לאורח החיים החרדי ובהשוואה פנים מגזרית. חישוב כזה מעלה כי שיעור העוני במגזר החרדי נע בין 8% ל-14% בלבד – כחמישית מהנתון הרשמי.

ההוצאה הממוצעת למשק בית חרדי, אף שמספר נפשותיו גדול יותר, קטנה ב-12% מההוצאה הממוצעת למשק בית יהודי לא חרדי, ואם מודדים לפי הוצאה לנפש הפער גדול בהרבה, 48% פחות, ובסכומים מוחלטים, 3,350 לעומת 6,450 שקל לנפש בחודש.

עוד נתון כלכלי חשוב הוא שיעור החייבים בהוצאה לפועל, קרי מי שכמעט ואינם מסוגלים לשלם את חובותיהם. בישובים החרדיים המובהקים מגיע שיעור זה לכ-5% בלבד, בדומה לשיעורו בשני העשירונים העליונים. בכל המגזר היהודי הנתון הוא 15% ובמגזר הערבי 22%. כלומר, לא רק שהחרדים לא מרגישים ורואים עצמם כעניים, אלא שההתנהלות שלהם אינה כשל מגזר נחשל שאינו מסוגל לספק את צרכיו.

למרות ההכנסה הכללית הממוצעת הנמוכה, שלושה רבעים ממשקי הבית החרדים תורמים תרומות קבועות ובהיקף שנתי של כ-500 שקל. זאת לעומת רבע ממשקי הבית היהודים האחרים ופחות מעשירית ממשקי הבית הערבים. סכום התרומה השנתי הממוצע אצל היהודים הלא חרדים מגיע לכ-200 שקל.

אופייה של החברה החרדית מהווה למעשה משק כלכלי כמעט סגור, שתכונותיו מביאות לכך שלמרות ההכנסה הנמוכה באופן משמעותי, משפחה חרדית מצליחה להסתדר ולספק את כל צרכיה.

בנוסף, החברה החרדית הסגורה יחסית משמרת בתוכה רמת קהילתיות גבוהה במיוחד, הכוללת שיעורי התנדבות ותרומות גבוהים, עזרה הדדית, דאגה לנזקקים, מסגרות תמיכה כלכליות מגוונות ועוד.

מערך ההלוואות והמימון במגזר החרדי מגוון במיוחד והוא כולל את מסגרות הגמ"חים [2] השונות (ראו מסגרת) ועמותות או גורמים אחרים המעניקים הלוואות ללא ריבית בפריסות החזרים גמישות. את נתוני שביעות הרצון ניתן להסביר בדרך החיים החרדית/דתית שאינה מקדשת את הכסף והמעמד הכלכלי, ברוח הפסוק מהמשניות "איזהו העשיר – השמח בחלקו".

בעשור האחרון מתרחבת תופעת ה"חרדים החדשים", אנשים הבאים מבתים חרדים ומנסים לשלב את עצמם במרחב החילוני ובשל כך אף מאמצים אורח חיים פתוח יותר. הם מחזיקים בטלפונים טרפים, משקיעים בחופשות ועוד. החשיפה לאינטרנט ולעולמות מידע חדשים דרך אתרי החדשות החרדים האינטרנטיים היא אחת הסיבות המרכזיות לכך.

תוצאות המחקר אומרות איפה, כי הפתיחות של אותם גורמי לעולם החילוני, והחלפת עולם הערכים של אותם אנשים, היא זו שעלולה להביא אותם לחוסר שביעות רצון מאיכות החיים שלהם.

לכתבה; https://bit.ly/2UN9b8J

=====

הערות מערכת 0202:

[1]אידישע פוסט – אתר האינטרנט המזוהה עם הפלג הירושלמי.
הפלג הירושלמי: כינויה של קבוצה בציבור החרדי-ליטאי, הונהגה ע"י הרב שמואל אוירבאך ז"ל. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לשם קבלת פטור משירות.
[2]גמ"חים – גמילות חסדים, מוסד יהודי עתיק, המעניק הלוואות ללא ריבית. כיום קיימים אלפי גמ"חים הן להלוואות כספים והן להשאלת חפצים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2276754459009916