Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אתר החדשות 'לדעת'

*מרגש ועצמתי: צפו בקליפ מעורר ההשראה לזכרו של מרן הרב שטיינמן*

סרטון מרגש, מיוחד ומעורר השראה שהופק בעקבות יומא דהילולא למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זיע"א [1] והוקרן בעצרת "דגל התורה" שהתקיימה באולם הכינוסים ב'יד בנימין'.

שירה: שלמה כהן.

לכתבה; https://bit.ly/2QAtM1m

=====

הערות מערכת 0202:

[1]הגראי"ל שטיינמן זיע"א – הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זכר יגן עלינו אמן.
נפטר ב-12/12/17. היה מנהיג חרדי-ליטאי, ממנהיגיו הבולטים של הציבור החרדי במפנה המאה ה-21. וכיהן כנשיא מועצת גדולי התורה של תנועת דגל התורה.
לאחר פטירת הרב אלישיב, הנהיג הרב שטינמן את הממסד הליטאי הוותיק ונחשב לסמכות הרוחנית העליונה של מפלגת דגל התורה, ביטאונה יתד נאמן, וכן מוסדות החינוך והישיבות הליטאיות הקשורים למפלגה זו. השפעתו חורגת מגבולות המגזר הליטאי. פלג בציבור בליטאי שמכונה "הפלג הירושלמי" אינו רואה את עצמו ככפוף לו פרש ממוסדות דגל התורה והקים מפלגה נפרדת בהנהגת ע"י הרב אוירבך ז"ל.

=====
#הרב_שטיינמן #דגל_התורה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2276820185670010