Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

דייטש ספג קוגל – והמשטרה נכנסה לתמונה

בדרכו לתפילת שחרית של שבת, ספג סגן ראש העיר יוסי דייטש מטח קוגל מידי הקנאים, שרודפים אותו על היותו שליח ציבור  בתגובה, עירב ראש העיר את מפקד המחוז וסיכם על חקירה מהירה

שבת בבוקר. סגן ראש עיריית ירושלים יוסי דייטש עושה את דרכו כבכל שבת לתפילת שחרית בבית המדרש סלונים, אלא שהפעם, את האוויר הקריר מפלחים נתחי קוגל שמוטחים בפניו, מתת ידם של קיצוני השכונה. עם צאת השבת, ובעקבות ההחרפה במתקפות נגדו, הוכנסה המשטרה לתמונה ופתחה בחקירה.

ההצקות של קיצוני מאה שערים לסגן ראש העיר אינן חדשות. מזה תקופה ארוכה, מתנכלים הקיצוניים לדייטש, התנכלויות שמתרכזות לרוב בצעקות והתגרויות, עת עושה הוא את דרכו בלילות שבת לטיש של מורו ורבו האדמו"ר מסלונים.

בעקבות החרפת המתקפות והעברתן ממילוליות לפיזיות, פנה ראש העיר ניר ברקת למפקד המחוז ניצב יורם הלוי והשניים סיכמו על פתיחת חקירה משטרתית
בליווייו הצמוד של המפקד, במטרה למגר במהירות את התקיפות.

בשיחה, הבהיר ברקת כי "אין להשלים עם תופעות אלימות מצד קיצוניים, המאיימים על שלומם וביטחונם של נציגי ציבור בעיר". הוא הוסיף: "אלו מעשים
הראויים לכל גינוי ציבורי וכי המגזר החרדי בעצמו סובל ממעשים אלו של קיצוניים משולי החברה".

יצוין כי בעבר, סירב דייטש לערב את המשטרה, וביקש שלא לתבוע את עלבונו. "אין לי עניין להלהיט את הרוחות", אמר לפני כחצי שנה לכתב 'השבוע בירושלים',
"ברור שאני יכול לגשת להתלונן ומחר בבוקר יש שם מעצרים. את מרביתם אני גם מכיר בשמות. אבל כל זמן שזה לא גולש לאלימות פיזית, לא אלהיט את הרוחות".

באותו ראיון, הביע דייטש כאב ותסכול מהמתקפות. "מה שמתסכל הוא שאותם אנשים שנעזרים על ידך, כשיש בעיות עם פינוי הזבל, כשצריכים עזרה בתכנון ובניה, כשמבקשים הקלה בארנונה – הם יודעים לפנות אליך, אותם אלה מתקיפים אותך", אמר.

את החוויה עצמה, תיאר: "זה חוזר על עצמו, אנשים מחכים במסלול שאני הולך, אחרי זה מלווים אותי ביציאה עם צעקות כמו 'שייגעץ', 'מנוול', 'נאצי', זה לא נעים בכלל. מי הם שיצעקו? אני לא יושב מטעם עצמי בעירייה, אגודת ישראל לא של אבא שלי, אני מייצג ציבור גדול ושליחם של גדולי ישראל. יכולים להיות חילוקי דעות, אבל אנשים כמוני צריכים להיות מותקפים ברחובה של עיר?", תהה.

*הכתבה המלאה בתגובות*

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1817876188231081