Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

לקראת סגירה; בכירים ב'דגל': "התעוררות' עדיפה על אגו"י'
מי ישלוט בתיק החינוך בירושלים וימנע את אפליית הבנות הספרדיות; האגף החדש שייפתח בעירייה; המתיחויות בתוך 'דגל' – וההצהרה המפתיעה של בכיריה ביחס ל'אגודה' • כל הפרטים והדרמות

הקרב בירושלים: רגע לפני יציאתו של ראש העיר משה ליאון לחו"ל, מתקיים ברגעים אלו ניסיון להגיע לחתימה קרובה בינו לבין מפלגות דגל התורה וש"ס ולהרכיב כך קואליציה.

תחילה לחלוקת התיקים המסתמנת: הרכבת הקואליציה של ליאון התעכבה עד כה כזכור בין היתר בשל חילוקי דעות בין דגל התורה לש"ס על תיק החינוך. גם חילוקי דעות באשר לכניסה אפשרית של אגודת ישראל לקואליציה עיכבו את המו"מ בין המפלגות.

ל"כיכר השבת" נודע, כי באשר לכך סוכם שעיקרו של תיק החינוך יישאר בידי ש"ס, וועדה שתוקם בנושא אפליית הבנות הספרדיות בקבלה לסמינרים, תפוקח על ידי רבנים מטעם שתי המפלגות.

במקביל, יוקם אגף חדש, 'משאבי חינוך חרדי', אגף שיהיה אחראי על ההרשאות לבניית מוסדות חינוך חרדים, שהן חלק מתיק החינוך החילוני, וכעת יועבר לידי דגל התורה, אך מנהל האגף יהיה איש ש"ס. כמו כן, תיק תכנון ובניה יהיה בידיו של אליעזר ראוכברגר (דגל), ישראל קלרמן (דגל) יקבל את תיק מבני הציבור – וועדת ההקצאות וההרשאות לבניית מוסדות חרדים.

כעת עדיין מתנהל קרב בתוך הסיעה הליטאית מי יקבל את תיק התרבות התורנית, בין הנציגים דודי בלומנשטוק ונני גרוסבוים.

ש"ס יחזיקו בנוסף לתיק החינוך גם בתיק הכספים, ספורט חרדי, נוער נושר וקליטה. כמו כן, הסיעה הספרדית תקבל גם שני חברים בוועדה המקומית לתכנון ובניה ונציג נוסף בוועדה המחוזית.

באשר לסגני ראש העיר: דגל התורה וש"ס יקבלו שני סגנים, כל אחת. ב'דגל' הסגנים יהיו אליעזר ראוכברגר וישראל קלרמן; בש"ס צביקה כהן ואברהם בצלאל – שיקבל סגן לפחות למחצית הקדנציה. חבר מועצת העיר חיים כהן צפוי להחזיק בתואר משנה לראש העיר.

שאלת כניסת אגודת ישראל לקואליציה לוותה בדרמה פנימית בתוך דגל התורה: הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק, חבר ועדת הרבנים של התנועה בעיר, הוביל מהלך לכניסת החסידים לקואליציה תוך הענקת תיק תכנון ובניה ליו"ר יוסי דייטש.

הדבר חרה לקודקודי המפלגה בבני ברק, שהחליטו כי מי שיוביל את המו"מ בירושלים הוא הגאון רבי יוסף אפרתי, הנחשב למקורב לבתי גדולי ישראל בעירם. בכיר ב'דגל' הירושלמית אומר ל'כיכר השבת', כי הגר"י אפרתי מוביל את המהלך בירושלים בכפוף לראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי – הסמכות המכריעה מעל ועדת הרבנים של התנועה.

הבכירים מוסיפים בשיחה עם 'כיכר השבת': "לא ייתכן שהתיק הנחשק – תכנון ובניה – יילקח מידי דגל התורה, לאחר שהיא הביאה הישג עצום בבחירות האחרונות".

"אנחנו מעדיפים את סיעת התעוררות בקואליציה – ולא את אגודת ישראל", מפתיעים הגורמים הללו ומסבירים: "'התעוררות' עלולה לצמוח מספסלי האופוזיציה ולהכין את עצמה היטב להתמודדות נוספת בעוד חמש שנים. אסור שזה יקרה".

ואכן, באשר להצטרפות התעוררות, סוכם כי חלק מהסמכויות של תיק תכנון ובניה – תב"עות בשכונות החילוניות ובמרכז העיר – יישמרו לה, במידה והיא תסכים להצטרף לקואליציה בראשות ליאון ולקבל גם שני סגנים.

לכתבה המלאה ; https://www.kikar.co.il/300729.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2278299225522106