Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

*"ההצעה מבזה" 'אגודת ישראל': אם דרעי היה רוצה – היינו בקואליציית ליאון*

*"כולם יודעים שהבעל הבית החדש בבירה זה אריה דרעי, אם הוא היה רוצה – המו"מ עם משה ליאון היה נסגר מזמן", כך מאשימים בכירים בסיעת 'אגודת ישראל' העושה את דרכה לאופוזיציה*

הקרע מול 'אגודת ישראל' בירושלים נמשך: בעוד ראש העיר משה ליאון שוהה בחו"ל, ל'כיכר השבת' נודע כי נמשכים המאמצים לצרף את אגודת ישראל לקואליציה בירושלים, אך ללא הועיל.

ממידע שהגיע ל'כיכר השבת' פגישת המו"מ האחרונה בין 'אגודה' לליאון הייתה ביום שני האחרון, יממה קודם סגירת 'דגל' וש"ס עם משה ליאון.

צוותי אגודת ישראל ישבו עם עו"ד דידי הרשקוביץ מנהל המו"מ מטעמו של משה ליאון. אחד החברים שנכח בפגישה אמר ל'כיכר השבת' כי דבר לא השתנה, וההצעה שהייתה על השולחן "הצעה מבזה". כלשונו.

ההצעה לאגודת ישראל הייתה סגן בשכר במחצית השניה של הקדנציה, דבר אשר מונע בשלב זה את כניסתם לקואליציה.

משה ליאון שומר לאגודת ישראל מספר תיקים במידה ואלו ייכנסו לקואליציה. בין התיקים: תיק שימור, רווחה, נכסים ואולי אף תיקי שפ"ע ותברואה אותם שומר ראש העיר לעצמו.

בכיר ב'אגודה' מאשים בשיחה עם 'כיכר השבת': "כולם יודעים שהבעל הבית החדש בבירה זה אריה דרעי, אם הוא היה רוצה, המו"מ היה נסגר מזמן ואגודת ישראל הייתה בפנים".

לכתבה; https://bit.ly/2A5FXJy

=====

#בחירות_מקומיות #משה_ליאון #אגודת_ישראל #אריה_דרעי

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2279708088714553