Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

איש החינוך מבית וגן: רבי יצחק יעקב לויכטר ז"ל

ברוך דיין האמת: בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, נפטר הלילה הרב יצחק יעקב לויכטר ז"ל, מייסד תלמוד תורה 'לויכטר' בבית וגן בירושלים והוא בן 91 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בי"ז כסלו תרפ"ז לאביו רבי ישראל הי"ד ולאמו מרת שיינדל לאה ע"ה.

המנוח היה אוד מוצל מאש שעבר את מאורעות השואה, שריד לדור דעה אשר מסר נפשו עבור חינוכם הטהור של ילדי ישראל, נאמנם של גדולי הדור בהעמדת הדת, מקים עולה של תורה בשכונת בית וגן בירושלים.

הקים וייסד את תלמוד התורה ובית יעקב [1] בית וגן "לויכטר" ובמשך השנים העמיד וחינך תלמידים לאלפים ולרבבות כשבעים שנה.

היה ממקימי בית הכנסת הגר"א בבית וגן, שנוסד בשנת תשי"ז יחד עם בני הקהילה, שרצו להתפלל לפי מנהג הגר"א מוילנא [2] המקובל בירושלים. במכתב ששלחו התושבים בשכונה לעיריית ירושלים הם ביקשו שטח. בראש החותמים הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל לצד רבי אלחנן משה קונשטט, רבי זאב לאנג, רבי ישראל בונדהיים, רבי דוב כהן, ורבי יצחק יעקב לויכטר.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך; משפחות לויכטר, בנדיקט, רובינשטיין וובר.

הלוויתו תצא היום יום ה' לסדר וארא, בשעה 12:00 מביהכנ"ס הגר"א רחוב הפיסגה 51 ותעבור דרך תלמוד תורה "לויכטר" רח' תורה ועבודה להר המנוחות שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/CGxpni

=====

הערות מערכת 0202:

[1] תלמוד תורה ובית יעקב – כינוי כללי לבתי הספר היסודיים בקהילה החרדית. תלמוד תורה הוא בית הספר לבנים ובית יעקב הוא בית הספר לבנות. בציבור החרדי אין חטיבות ביניים והלימודים בתלמוד תורה ובית יעקב הם בכיתות א'-ח'.
[2] הגר"א מוילנא – הגאון רבי אליהו מוילנא המוכר בכינוי "הגאון מווילנה" היה גדול בתורה, פוסק ומקובל חשוב בווילנה בתקופת האחרונים (חי ב 1720-1797). היה נערץ בקרב יהודי ליטא ובכלל. הנהיג התנגדות חריפה לתנועת החסידות שכללה חרמות ושריפת ספרים. שלח את תלמידיו לחדש את היישוב היהודי בארץ ישראל. תלמידו רבי חיים מוולז'ין הקים את ישיבת וולז'ין, "אם הישיבות", הנחשבת לישיבה המודרנית הראשונה ושימשה אב טיפוס לישיבות הליטאיות שבאו אחריה.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1817613764923990