Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

*החנוכייה של זקן ראשי הישיבות נגנבה*

*החנוכייה העתיקה בה מדליק ראש ישיבת בריסק [1] נגנבה בליל שבת מחלון ביתו ברח' עמוס בירושלים | ראש הישיבה הצטער מאוד כשגילה זאת | מקורביו ל'בחדרי': הוא מדליק בה כבר שבעה עשורים וזה הערך שלה*

החנוכייה העתיקה של ראש ישיבת בריסק וזקן ראשי הישיבות הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק, נגנבה בליל שבת לפנות בוקר.

ל'בחדרי חרדים' נודע, כי בשעה 3:00 לפנות בוקר, החנוכייה עדיין עמדה במקומה, כך על פי עד ראייה וככל הנראה שעה לאחר מכן כבר נגנבה.

ראש הישיבה מדליק כמידי יום בחלון ביתו ברחוב עמוס בירושלים.

אנשי ביתו של הגרמ"ד אמרו ל'בחדרי חרדים' כי מדובר בחנוכייה עתיקה, שראש הישיבה מדליק בה מאז עלה לישראל מזה שבעים שנה. לדבריהם, אין לה שווי כספי מבחינת יוקרה כי מדובר בחנוכייה פשוטה, אלא מבחינת הערך שראש הישיבה הדליק בה כבר שבעה עשורים.

הגרמ"ד סולבייצ'יק בן ה-96, הצטער צער רב כשגילה בבוקר יום השבת כי החנוכייה נגנבה.

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2PsDayD

=====

הערות מערכת 0202:

[1]בריסק – זרם חרדי ליטאי, השם דגש על דקדוק בקיום המצוות ואינו משתתף בבחירות. ישנן כמה ישיבות בירושלים הנקראות 'ישיבת בריסק'. הישבות אינן לוקחות כסף מהמדינה ומתייחדות בשיטת לימוד שונה משאר הישיבות הלטאיות.

#בריסק #חנוכיה #גניבה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2262220670463295