Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חרדים 10 – הדף הרשמי

*פיני עזרא הודיע לדרעי: פורש מעיריית ירושלים*

*חבר מועצת עיריית ירושלים מטעם סיעת ש"ס הודיע ליו"ר, כי החליט לפרוש ממועצת העיר לטובת עסקיו הפרטים • דרעי: "ביקשתי ממנו שיחזור בו כי יש לו עוד הרבה מה לתרום אך הוא ביקש לפרוש"*

פרישה ראשונה: פיני עזרא, חבר מועצת עיריית ירושלים מטעם סיעת ש"ס, הודיע ליו"ר ש"ס אריה דרעי, כי החליט לפרוש ממועצת העיר ולא להמשיך קדנציה נוספת.

עזרא הודיע הבוקר, כי לאחר כשלוש שנים במועצת העיר ירושלים, החליט לעזוב את תפקידו ולהתמקד בעסקיו הפרטים.

יו״ר ש״ס, אריה דרעי, הגיב: "קיבלתי בצער רב את החלטתו של ידידי הרב פיני עזרא לפרוש מכהונתו כחבר מועצת העיר ירושלים מטעם ש"ס.

"לרב פיני עזרא יש זכויות רבות בפעילותו הענפה למען הציבור בקדנציה האחרונה בירושלים וכן במסירותו הרבה להצלחת מערכת הבחירות האחרונה. בשיחתי עמו, ביקשתי ממנו שיחזור בו כי יש לו עוד הרבה מה לתרום אך הוא ביקש לפרוש בשל עסקיו.

"ברצוני לאחל לו הצלחה רבה בכל מעשה ידיו, נחת מילדיו וסיעתא דשמיא [1] בכל אשר יפנה".

לכתבה המלאה; https://bit.ly/2UvBFDy

=====

הערות מערכת 0202:

[1]סיעתא דשמיא – עזרה משמים (תרגום מארמית). ברכה מקובלת במגזר החרדי.

#שס #בחירות_מקומיות #עיריית_ירושלים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2263042890381073